Aby sport i rekreacja fizyczna stały się rzeczywistym udziałem całego społeczeństwa inwalidów, spełnione być muszą następujące warunki:

Czytaj Więcej »

Warsztat pracy chirurga, wyposażony w stół operacyjny, stół na narzędzia, aparat do narkozy, nóż elektryczny, urządzenia ssące, aparaty do reanimacji, lampę operacyjną oraz ozdobiony pacjentem, którego rolą jest przekonanie operującego, jak również jego otoczenia, że wbrew wątpliwościom, jakie chirurga czasem ogarniają, nie minął się jednak z powołaniem i nie zmarnował długich lat studiów. Świadomi faktu, że – zwłaszcza gdy chirurg jest bardzo młody – moglibyśmy przyczynić się do złamania mu kariery, pozwalamy mu z zasady zoperować coś prostego i łatwego, co nie jest zdolne zachwiać ani jego, ani naszym życiem.

Czytaj Więcej »

Nie czekamy więc dłużej ani minuty w nadziei, że być może specjalista się złamie mimo licznych nietaktów, które wobec niego popełniliśmy przychodząc z tak banalnym schorzeniem, lecz cichutko, tak aby piszący lub czytający specjalista przypadkiem nie odniósł wrażenia, że ktoś w ogóle wchodził do gabinetu, wycofujemy się z powrotem do poczekalni i decydujemy się chorować u innego specjalisty.

Czytaj Więcej »

Nie ulega bowiem wątpliwości, że szef celowo nas uspokaja, aby stworzyć sobie dogodne warunki dla własnego ataku histerii. Nieczuli więc na odzywki szefa, po pierwszym wykrzykniku, natychmiast podnosimy głos. Pani wybucha płaczem, gęsto zalewając się łzami, natomiast pan tylko wykrzykuje na przykład następujący tekst: „Wszyscy mnie ostrzegali, abym tu nie przychodził! Ale ja, debil (jeśli jest pan starszym księgowym, krzyczy pan: „Ja, imbecyl”, natomiast jeśli jest pan głównym księgowym, krzyczy pan: „Ja, idiota”), uległem! Licho mnie podkusiło! W imię czego? Za jakie grzechy? Za jakie pieniądze!” Tekst ten wykonuje pan kilka razy, tak aby widzowi dobrze utrwalił się w pamięci. Ostatnia faza ataku histerii – w wypadku pani do lat czterdziestu – polega na rzuceniu się na tapczan z twarzą ukrytą w poduszkach i na dalszym szlochu, od pół godziny do dwóch godzin, zaś w wypadku pana – na opuszczeniu pokoju, przypieczętowanym mocnym trzaśnięciem drzwiami. Częstotliwość powtarzania ataków histerii uzależniona jest od łącznego stażu pracy (lub stażu małżeńskiego), stanowiska w wykonywanym zawodzie (lub w domu), sytuacji rodzinnej i pozarodzinnej. Skutecznym na ogół lekarstwem na histerię, przynajmniej na pewien czas, może być, w zależności od rozpoznania, podwyżka, nowa znajomość itd.

Czytaj Więcej »

- 0 Prowokujemy, a następnie podsycamy wyznania zdrowego na temat jego własnych niedomagać, i to nawet wtedy, kiedy już z pierwszych słów zdrowego wynika, że to nie my, tylko właśnie on, zdrowy odwiedzający, winien zajmować szpitalne łóżko.

Czytaj Więcej »

W razie zaistnienia takiego stanu ustrój stara się doprowadzić do podniesienia się wewnątrzmacicznego napięcia w drodze równomiernego przerostu śluzówki lub też tworzenia się polipów, których celem jest wypełnienie „próżni“, jaka powstała w macicy.,

Należałoby zatem wnosić, że istniejące w warunkach prawidłowych „napięcie“ wewnątrzma- ciczne, które utrzymywane jest na pewnym poziomie dzięki jędrności mięśnia macicznego, wywiera duży wpływ na śluzówkę w okresie przerostowym i wydzielniczym cyklu miesięcznego. Zmniejszenie się tego napięcia, do którego przychodzi np. w przypadkach rozwijających się w macicy mięśniaków, wpływa korzystnie na powstawanie polipów śluzowych. Czynnikiem powodującym miejscowe bujanie nabłonka oraz tworzenie się polipów może być jednak także nierównomierne, jakby ogniskowe, zluszczanie się śluzówki z końcem okresu wydzielniczego miesięcznego cyklu. Czytaj Więcej »

Kategorie
Powiedzenia

Dzielnych tworzą dzielni i zacni. Horacy


Klasy to takie grupy ludzi, z których jedna może sobie przywłaszczać pracę innej z powodu różnicy miejsca zajmowanego przez nią w okraślonym systemie gospodarki społecznej. Władimir Lenin (właść. Władimir Uljanow, 1870 - 1924)


Najlepszym mężem jest archeolog - im starsza żona, tym bardziej się nią interesuje. Agatha Christie (1891-1976)