Jeśli chodzi o ortopedię szczękową, to rozwinęła się ona bardzo dynamicznie dopiero w ostatnich latach. Przyczyniło się do tego wprowadzenie łatwych do przygotowania aparatów ruchomych, nie wymagających częstych kontroli przez lekarza. Przejście na wczesne leczenie, tj. już w okresie uzębienia mlecznego, pozwala na szybsze usunięcie jeszcze niezbyt rozwiniętych zaburzeń czynnościowych i zniekształceń morfologicznych w zakresie narządu żucia.

Czytaj Więcej »

Ponowne uczynnienie choroby wykazuje tendencję do występowania zmian w szczytach i tylnych segmentach górnych płatów oraz górnych segmentach dol-nych płatów. Często spotyka się zacienienia plamiste i guzowate. Obecność jam jest ważnym elementem radiologicznego obrazu popierwotnego zakażenia, wska- żującym na obecność aktywnego procesu. Ogniska jamowe mogą powodować oskrzelowy rozsiew bakterii i prowadzić do wieloogniskowego odoskrzelowego zapalenia płuc. W górnych segmentach płuc często widoczne są gruźliczaki, ostro odgraniczone okrągłe cienie, zwykle o średnicy od 1 do 5 cm. Na ogół są to zmiany pojedyncze, chociaż mogą być mnogie, i często ulegają zwapnieniu.

Czytaj Więcej »

Układ płciowy żeński składa się z dwupłatowego jajnika, leżącego w tylnej części środkowego pola członu po stronie brzusznej, podobnie jak pozostałe narządy żeńskie. Płaty jajnika okalają z obu stron otoczony gruczołami Mehlisa ootyp, od którego uchodzi krótki jajowód, przewód żółtnikowy wspólny i prosta cewkowata, czasem o lekko falistym przebiegu, pochwa. Rozszerza się ona blisko ootypu w mały zbiornik nasienny i biegnie do przodu pośrodku proglotydu, otwierając się na dnie zatoki płciowej. Żółtniki stanowią gruczoły pęcherzykowate groniaste umieszczone po bokach proglotydu, nakładające się częściowo od strony brzusznej (żeńskiej) na podobnie położone jądra. Przewody żółtnikowe prowadzące od prawego i lewego żółtnika łączą się przed ootypem w przewód żółtnikowy wspólny. Od ootypu odchodzi, tworząc liczne skręty, cewkowata macica wypełniona jajami (kształt rozety), które składane są przez specjalny otwór (tokostom), otwierający się na brzusznej stronie poniżej zatoki płciowej (ryc. 4.27).

Czytaj Więcej »

W przypadku przewagi kościotworzenia pojawia się podwyższony poziom fosfatazy zasadowej w tkance kostnej oraz w osoczu krwi. Poziom fosfatazy zasadowej w osoczu może przebiegać równolegle z rozwojem guza, zmniejszając się np. pod wpływem jego wycięcia czy napromienienia, bądź też podwyższając przy rozroście guza lub przerzutach do innych tkanek (płuca, węzły chłonne, tkanki miękkie). Guzy osteolityczne (mięsak Ewinga, mięsak siateczkowaty) rzadko powodują podwyższenie poziomu fosfatazy zasadowej. W pierwotnych nowotworach kości poziom wapnia i fosforu w osoczu krwi może być nie zmieniony.

Czytaj Więcej »

Podając leki odwadniające (np. mannitol 1 kg/kg/d) osiągamy skutek już po 12-24 godz., jednak kuracja przedłuża się na cały okres zagrożenia wstrząsem, nawet do kilkunastu dni, zwłaszcza w urazach czaszki z nasilającym się obrzękiem mózgu.

Czytaj Więcej »

Prawidłowe wykonanie skutecznej laminektomii zależy od odpowiedniego wyposażenia, w skład którego wchodzi: 1) specjalna lampa głowowa, gdyż zwykła lampa bezcieniowa nie oświetla bocznego zachyłku, czyli najczęstszego miejsca patologii krążka międzykręgowego 2) powiększające 2-4-krotnie okulary, bez których niełatwo jest uniknąć uszkodzenia wewnątrzkanałowego naczyń. Szczególnie chodzi o oszczędzenie naczyń przebiegających na grzbietowej i bocznej powierzchni nerwu (uszkodzenie tych naczyń powoduje upośledzenie ukrwienia i wewnątrznerwowe zwłóknienia) 3) rama umożliwiająca ułożenie chorego w zmo-dyfikowanej pozycji kolanowej w celu odbarczenia brzucha i zmniejszenia krwawienia.

Czytaj Więcej »