Omawiając wyniki badań duńskich poświęconych skutkom pornografii V. Jorgensen (1971) udowadnia nieszkodliwość pornografii opierając się na tym, iż zgodnie z wynikami tych badań masowa konsumpcja pornografii bynajmniej nie działa stymulująco na popęd płciowy, ale go osłabia i przytępia (negative feeli7igs toward sex). Te same wyniki badań można uznać jednak za dowód wielkiej szkodliwości pornografii, jeśli się założy, iż zdolność do życia płciowego i żywość zainteresować seksualnych jest wartością godną ochrony i kultywacji, a nie przytłumiania.

Tendencja indywidualna autora przebija tedy nie tyle z danych badań empirycznych ile z komentarza, jaki się do tych samych wyników badań dodaje. Już w 1954 r. znany socjolog duński K. Svalastoga pisał: „Przedmałżeńskie doświadczenie stosunku płciowego może być dzisiaj w Skandynawii śmiało uznaw’ane za regułę, a dziewiczość za wyjątek od tej reguły. W tym punkcie zgadzają się z sobą wyniki wszystkich badań empirycznych”. Cytujący tę opinię H. T. Christenson (1972) dodaje od siebie: „Wraz z rozpowszechnieniem liberalizmu seksualnego zmieniły się moralne normy społeczne”. W sformułowaniu tym autor nie dostrzega drugostronnego działania, a mianowicie tego, iż liberalizacja norm moralnych przyśpiesza także liberalizację praktyki społecznej. I że właśnie na terenie Skandynawii to zjawisko występuje najwyraźniej, gdzie lansowane przez pedagogów normy zdają się wręcz wyprzedzać praktykę szerokiego ogółu.

Wykazanie zgodności normy moralnej z całokształtem norm określonej filozofii lub ideologii będącej podstawą procesu wychowania

Dodaj Komentarz

Powiedzenia

Jeśli boli cię gardło, ciesz się, że nie jesteś żyrafą.


Któż potrafi wyjaśnić to niezwykłe przeczucie, które mówi nam, nierzadko nawet po pierwszym spotkaniu, że właśnie poznana osoba w jakiś tajemniczy sposób ma dla nas znaczenie? Benson Arthur Christopher (1862-1925)


Modlitwa i ofiara są z pewnością ważniejsze niż wszystko, co możemy powiedzieć. Edyta Stein