Choroba zaczyna się powoli i podstępnie, niekiedy w ciągu kilku miesięcy. W okresie pełnego rozwoju choroby gorączka ma charakter nieregularny z nawracającymi zwyżkami. W okresach bezgorączkowych prawie stale utrzymuje się stan podgorączkowy. Zmiany skórne są dość charakterystyczne. Na całej skórze, a zwłaszcza na palcach i policzkach, pojawiają się rumienie obrzękowe w formie wysypki drobnoplamistej, nieregularnej. Rumień ten przybiera po obu brzegach nosa charakterystyczny kształt skrzydeł motyla. Powieki są lekko obrzęknięte. Zamiast opisanych typowych zmian mogą występować zmiany skórne nietypowe w postaci plamek krwiotocznych, wysypki drobnopunktowej itp.

Bóle stawów są prawie stałym objawem. Może im towarzyszyć obrzęk, zaczerwienienie i podwyższenie temperatury — jak w ostrej chorobie reumatycznej, z tą jedynie różnicą, że częściej dotyczą „dużych” stawów. Tak samo spostrzega się często zapalenie błon surowiczych, a więc opłucnej, otrzewnej i osierdzia. W około 1/z (wg niektórych autorów i częściej) przypadków występuje nietypowe, abakteryjne, brodawko- wate zapalenie wsierdzia (endocaiditis verrucosa), czyli tzw. zespół Libman-Sachsa. Badanie serca wykazuje tachykardię, szmery o różnym nasileniu, tarcie osierdzia i zmiany EKG. Powiększenie wątroby, śledziony i lekkie powiększenie węzłów chłonnych należy do częstych objawów.

Dodaj Komentarz