– 1. Rozwój fizyczny nie jest jednostajnym procesem, w którym co roku zaznacza się to samo tempo wzrostu. Tempo wzrostu jest nadzwyczaj szybkie w okresie płodowym. Duża szybkość w rozwoju zaznacza się w okresie niemowlęctwa. Od trzech do sześciu lat życia tempo wzrostu jest nadal duże, zwalnia się nieco w okresie poprzedzającym dojrzewanie. Dalsza faza szybkiego narastania wzrostu — to wiek dojrzewania. Przyrosty wagi harmonizują z przyrostem wzrostu tylko w okresie niemowlęcym.

– 2. Ponieważ rozwój dziecka jest ciągły, można twierdzić, że to, co się dzieje w jednej fazie, oddziałuje na następną fazę.

– 3. Rozwój przebiega w różnym tempie w różnych częściach ciała.

Wzrost niektórych części ciała

Wzrost niektórych części ciała może być szybki, gdy tymczasem innych części ciała może być powolny, lub nawet przerywany okresami zastoju.

– 4. We wszystkich fazach rozwoju motorycznego reakcje dziecka, zanim staną się specyficzne, są ogólne.

– 5. Tempo rozwoju można zmieniać za pomocą czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Wzrost fizyczny zależy częściowo od pożywienia i ogólnego stanu zdrowia, a częściowo od takich czynników, jak słońce, powietrze i in.

Dodaj Komentarz

Linki
Linki
Powiedzenia

Chmury zakrywają szczyt tylko dla tych, którzy są na dole. Jerzy Drobnik


Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie. . . - podczas buntu robotników w Poznaniu, 1957. Józef Cyrankiewicz (premier PRL)


Każda prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)