– 1. Rozwój fizyczny nie jest jednostajnym procesem, w którym co roku zaznacza się to samo tempo wzrostu. Tempo wzrostu jest nadzwyczaj szybkie w okresie płodowym. Duża szybkość w rozwoju zaznacza się w okresie niemowlęctwa. Od trzech do sześciu lat życia tempo wzrostu jest nadal duże, zwalnia się nieco w okresie poprzedzającym dojrzewanie. Dalsza faza szybkiego narastania wzrostu — to wiek dojrzewania. Przyrosty wagi harmonizują z przyrostem wzrostu tylko w okresie niemowlęcym.

– 2. Ponieważ rozwój dziecka jest ciągły, można twierdzić, że to, co się dzieje w jednej fazie, oddziałuje na następną fazę.

– 3. Rozwój przebiega w różnym tempie w różnych częściach ciała.

Wzrost niektórych części ciała

Wzrost niektórych części ciała może być szybki, gdy tymczasem innych części ciała może być powolny, lub nawet przerywany okresami zastoju.

– 4. We wszystkich fazach rozwoju motorycznego reakcje dziecka, zanim staną się specyficzne, są ogólne.

– 5. Tempo rozwoju można zmieniać za pomocą czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Wzrost fizyczny zależy częściowo od pożywienia i ogólnego stanu zdrowia, a częściowo od takich czynników, jak słońce, powietrze i in.

Dodaj Komentarz

Powiedzenia

Absque suo non est et parva casa lare - i mały domek ma swego ducha opiekuńczego. (J. Kochanowski). (J. Kochanowski)


Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Jan Paweł II (Karol Wojtyła, ur. 1920)


Gdy człowiek nie ceni czegoś bardziej od życia, to życie to niewiele jest warte.