Związki między siłą potrzeby seksualnej a zdolnością do miłości erotycznej wprawdzie nie zostały jeszcze wyjaśnione, jednakże obserwacje wskazują na istnienie pewnych zależności. W miarę postępowania wieku oraz obniżania się siły potrzeby seksualnej, zdaje się obniżać zdolność do wchodzenia w gwałtownie przebiegające, o dużej intensywności, związki emocjonalne o charakterze miłości erotycznej. Istnieniu silnej potrzeby seksualnej, po 20 roku życia u mężczyzn, towarzyszy duże natężenie miłości erotycznej, natomiast obniżenie się siły potrzeby seksualnej wywiera wpływ zmniejszający intensywność miłości erotycznej. Nie wiadomo jednak, czy spotykane u wielu ludzi obniżanie się intensywności przebiegu miłości erotycznej jest prostą funkcją obniżania się siły potrzeby seksualnej, czy też nakładają się na to również inne mechanizmy. Prawdopodobnie odgrywa w tym rolę cała osobowość człowieka oraz dokonujące się w niej przemiany, zwłaszcza w zakresie siły różnorodnych hamulców psychicznych. Pewien wpływ mogą wywierać cechy osobowości charakteryzujące pewne etapy życia, na przykład dość często spotykana aktywizacja życia miłosnego i seksualnego w piątej dekadzie życia uwarunkowana między innymi osiągnięciem bliskich celów życiowych, chęcią „użycia” z obawy przed zbliżającym się „końcem”. Możliwości rozwoju miłości erotycznej w wieku starczym nie zostały dotychczas przebadane. Możliwość taka istnieje, niemniej spotyka się niemało ludzi w wieku starczym, którzy tej zdolności już nie posiadają mimo istniejącej nadal, chociaż z obniżoną siłą, potrzeby seksualnej.

Dodaj Komentarz

Linki
    System reklamy Test
Linki
Powiedzenia

Daj ujście w słowach: bezgłośny żal będzie drążyć cię szeptem, aż serce ci pęknie. Makbet - William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)


Jakkolwiek przeszłość jest dla nas stracona na zawsze, przyszłość wciąż jeszcze do nas należy.


Im bliżej jesteśmy natury, tym więcej czujemy w sobie Boga. Johann Wolfgang Goethe