Związki między siłą potrzeby seksualnej a zdolnością do miłości erotycznej wprawdzie nie zostały jeszcze wyjaśnione, jednakże obserwacje wskazują na istnienie pewnych zależności. W miarę postępowania wieku oraz obniżania się siły potrzeby seksualnej, zdaje się obniżać zdolność do wchodzenia w gwałtownie przebiegające, o dużej intensywności, związki emocjonalne o charakterze miłości erotycznej. Istnieniu silnej potrzeby seksualnej, po 20 roku życia u mężczyzn, towarzyszy duże natężenie miłości erotycznej, natomiast obniżenie się siły potrzeby seksualnej wywiera wpływ zmniejszający intensywność miłości erotycznej. Nie wiadomo jednak, czy spotykane u wielu ludzi obniżanie się intensywności przebiegu miłości erotycznej jest prostą funkcją obniżania się siły potrzeby seksualnej, czy też nakładają się na to również inne mechanizmy. Prawdopodobnie odgrywa w tym rolę cała osobowość człowieka oraz dokonujące się w niej przemiany, zwłaszcza w zakresie siły różnorodnych hamulców psychicznych. Pewien wpływ mogą wywierać cechy osobowości charakteryzujące pewne etapy życia, na przykład dość często spotykana aktywizacja życia miłosnego i seksualnego w piątej dekadzie życia uwarunkowana między innymi osiągnięciem bliskich celów życiowych, chęcią „użycia” z obawy przed zbliżającym się „końcem”. Możliwości rozwoju miłości erotycznej w wieku starczym nie zostały dotychczas przebadane. Możliwość taka istnieje, niemniej spotyka się niemało ludzi w wieku starczym, którzy tej zdolności już nie posiadają mimo istniejącej nadal, chociaż z obniżoną siłą, potrzeby seksualnej.

Dodaj Komentarz

Powiedzenia

Alitur vitium vivitque tegendo - wada żywi się i wzrasta w ukryciu.


Irytacja: Mała irytacja pobudza apetyt. Prus Bolesław


Miłość wystarcza sama sobie. Gdy zawładnie jakimś sercem, skupia w sobie wszystkie inne uczucia. Dusza, która kocha. . . kocha i nie myśli o niczym innym. Bernard z Clairvaux, święty (1091-1153)