Czynniki biochemiczno-fizjologiczne związane są przede wszystkim z funkcjonowaniem kory mózgowej, ośrodków podkorowych, gruczołów wewnątrzwydzielniczyćh or&z narządów płciowych.

Wszelkie zjawiska psychiczne, w tym również emocjonalno-seksualne, są integralnym składnikiem procesów neurofizjologicznych przebiegających w mózgu, zwłaszcza zaś w korze mózgowej. W odniesieniu do emocji i popędu seksualnego kora mózgowa spełnia funkcję kontrolującą. Reguluje ona i kontroluje różnorodne i bardzo skomplikowane reakcje emocjonalno-seksualne. Mechanizmy korowe rozpoznają charakter bodźców wewnętrznych, „przerabiają” je na specyficzne dla człowieka odczuwanie oraz „scalają” wszelkie emocje z reakcjami seksualnymi. Poza tym kora mózgowa jest głównym narządem, za pomocą którego organizm ludzki utrzymuje kontakt ze środowiskiem, w jakim się rozwija. Kora mózgowa decyduje o powstaniu, przebiegu i wygaszeniu wszelkich reakcji emocjonalno-seksualnych pod wpływem bodźców zewnętrznych pochodzących ze środowiska a więc bodźce zewnętrzne za pośrednictwem kory mózgowej mogą zapoczątkowywać lub wygaszać wszelkie reakcje emocjonalno-seksualne oraz wpływać na ich natężenie. Psychiczne hamulce natury moralnej, religijnej lub jakiejkolwiek innej, uwarunkowane wychowaniem w określonym środowisku, mogą całkowicie zahamowywać wyzwolenie się każdej reakcji emocjonalno-seksualnej lub zniekształcać jej przebieg. Podobnie oddziaływać mogą wszelkie urazy psychiczne, związane ze sferą emocjonalną i seksualną, których następstwem może być nieprawidłowy rozwój emocjonalno-seksualny, utrudniający lub uniemożliwiający nawiązanie głębokiej więzi emocjonalnej z innymi ludźmi.

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Najgorętsze miejsce w piekle szykowane jest nie tym, którzy zabijają, ale tym, którzy się bezczynnie temu przyglądają. Dante Alighieri


Dziecko i dzieciństwo to wyjątkowa łaska. Charles Peguy


Największym powodem do chwały nie jest to, że nigdy nie upadamy, ale to, że potrafimy się po upadku podnieść. Konfucjusz (właśc. Kong Qiu, zw. także Kongfuzi, 551-479)