U chłopców następuje również podniesienie się poziomu FSH przed podwyższeniem się poziomu LH i gwałtowny początek sekrecji testosteronu musi być przygotowany przez obydwie gonadotropiny w sekwencji FSH-LH-testosteron. Podwyższona se- krecja testosteronu po stymulacji gonadotropinowej koreluje również w czasie z okresem przyśpieszonego wzrostu jąder. Wzrost ten znajduje się pod bezpośrednim wpływem FSH (Odęli, Swerdloff, 1974).

Zakładamy, że podobne zmiany w poziomie receptorów zachodzą również w jajniku, chociaż mamy na to mniej dowodów i pochodzą one wyłącznie z doświadczeń na zwierzętach.

W jądrze następuje również dojrzewanie systemów enzymatycznych uczestniczących w sterydogenezie i metabolizmie hormonów sterydowych. W trakcie dojrzewania zmniejsza się aktywność jądrowej 5a-reduktazy (Strickland i wsp., 1970), a w konsekwencji zmniejsza się również meta- bolizacja testosteronu, Podnosi się aktywność dehydrogenazy 17(3-hydro- ksysterydów, co prowadzi do tego, że u dorosłego osobnika poziom testosteronu w jądrze przeważa nad poziomem androstendionu. Natomiast przed okresem dojrzewania w jądrze, a bez względu na poziom dojrzałości w jajniku, przeważa biologicznie mało aktywny androstendion. Zmiany te sprawiają, że tworzy się więcej lokalnie aktywnego androge- nu i jego metabolizm jest w jądrze zwolniony.

Dodaj Komentarz

Linki
    System reklamy Test
Linki
Powiedzenia

Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera. Monteskiusz


Jest wiele kobiet pięknie zbudowanych z elementów prefabrykowanych. Leszczyński Jerzy


Dlaczego tak często ludzie, dla których bardzo dużo zrobiłeś, ciężko się na ciebie obrażają? Może dlatego, że przypominasz im o ich słabościach. Kirk Douglas, Syn śmieciarza, Autobiografia