U chłopców następuje również podniesienie się poziomu FSH przed podwyższeniem się poziomu LH i gwałtowny początek sekrecji testosteronu musi być przygotowany przez obydwie gonadotropiny w sekwencji FSH-LH-testosteron. Podwyższona se- krecja testosteronu po stymulacji gonadotropinowej koreluje również w czasie z okresem przyśpieszonego wzrostu jąder. Wzrost ten znajduje się pod bezpośrednim wpływem FSH (Odęli, Swerdloff, 1974).

Zakładamy, że podobne zmiany w poziomie receptorów zachodzą również w jajniku, chociaż mamy na to mniej dowodów i pochodzą one wyłącznie z doświadczeń na zwierzętach.

W jądrze następuje również dojrzewanie systemów enzymatycznych uczestniczących w sterydogenezie i metabolizmie hormonów sterydowych. W trakcie dojrzewania zmniejsza się aktywność jądrowej 5a-reduktazy (Strickland i wsp., 1970), a w konsekwencji zmniejsza się również meta- bolizacja testosteronu, Podnosi się aktywność dehydrogenazy 17(3-hydro- ksysterydów, co prowadzi do tego, że u dorosłego osobnika poziom testosteronu w jądrze przeważa nad poziomem androstendionu. Natomiast przed okresem dojrzewania w jądrze, a bez względu na poziom dojrzałości w jajniku, przeważa biologicznie mało aktywny androstendion. Zmiany te sprawiają, że tworzy się więcej lokalnie aktywnego androge- nu i jego metabolizm jest w jądrze zwolniony.

Dodaj Komentarz

Linki
  • Co to jest izolat CBD. w porównaniu do szerokiego spektrum
Powiedzenia

Kiedy znajdziesz prawdziwą przyjaźń, dbaj o nią jak o drogocenny klejnot. Poleruj ją, poświęcaj swój czas, aby się nią zajmować i ją chronić. Strzeż jej, ale pozwól, by świeciła własnym blaskiem. Będzie wtedy błyszczeć coraz bardziej. Mary Swaney


Będą wam zarzucać, że idziecie za daleko do ludzi albo za daleko do Boga. Nie bójcie się. Chrystusowi też to zarzucano. Od tego jesteście, żeby iść za daleko. bp Jan Pietraszko (+1988) do kapłanów


Co to jest człowiek dorosły? Dziecko nadęte latami. Simone de Beauvoir