Na rycinie 9 przedstawiono szczegółowo regulacyjną rolę tej osi, przy czym, jak to wynika ze schematu, każdy z hormonów działa bezpośrednio zwrotnie na produkujący go gruczoł oraz pośrednio, poprzez efektor, który wywiera wpływ na regulację ośrodkową macierzystego gruczołu.

Podwzgórze produkuje hormon regulujący wydzielanie przez przysadkę obu gonadotropin: FSH i LH, stąd jego nazwy Gonadotropin Releasing Hormone (Gn-RH). Hormon ten, oprócz bezpośredniego oddziaływania na wydzielanie wymienionych hormonów, razem z innymi hormonami hipofizotropowymi reguluje strukturę i funkcjonowanie przysadki, a z drugiej strony oddziałuje zwrotnie na produkujące go komórki oraz wpływa bezpośrednio na stan ośrodkowego układu nerwowego. Jest on zbudowany z 10 aminokwasów.

Okres jego biologicznego półtrwania wynosi 4 minuty, wykazuje on dużą aktywność własną, gdyż efekty kliniczne obserwuje się po podaniu dawek pikogramowych. Spośród 100 znanych jego analogonów opisano już związki, które są 30- a nawet 50-krotnie aktywniejsze od hormonu macierzystego. Podkreśla się duże znaczenie poszczególnych aminokwasów, a zwłaszcza histydyny, glicyny i grupy aminowej, dla jego aktywności fizjologicznej. Również i ten hormon stwierdza się we krwi u kobiet miesiączkujących, ale w wartościach znikomych, które – jak się wydaje – poprzedzają opisywane poprzednio szczytowe stężenia gonadotropin we krwi. Jego oddziaływanie na gonady odbywa się poprzez regulację wydzielania gonadotropin – glikoproteidów, których okresy biologicznego półtrwania wynoszą około 1 godziny.

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Gdy słyszę słowo "kultura", odbezpieczam rewolwer. Hanns Johst - Słowa grafomańskiej sztuki Johsta, powtórzone przez marszałka III Rzeszy Hermanna Goringa


Jesteśmy tym właśnie, czym jesteśmy, ponieważ wcześniej tak to sobie wyobraziliśmy. Donald Curts


Namiętność sprawia, że nie widzimy jasno. Żonę wybieraj trzeźwo i z rozwagą, kiedy cię nie dręczy niecierpliwa żądza. Ludzie się wiążą małżeństwem w najgorszym momencie - kiedy płoną. Hagiwara Sakutaro