Na rycinie 9 przedstawiono szczegółowo regulacyjną rolę tej osi, przy czym, jak to wynika ze schematu, każdy z hormonów działa bezpośrednio zwrotnie na produkujący go gruczoł oraz pośrednio, poprzez efektor, który wywiera wpływ na regulację ośrodkową macierzystego gruczołu.

Podwzgórze produkuje hormon regulujący wydzielanie przez przysadkę obu gonadotropin: FSH i LH, stąd jego nazwy Gonadotropin Releasing Hormone (Gn-RH). Hormon ten, oprócz bezpośredniego oddziaływania na wydzielanie wymienionych hormonów, razem z innymi hormonami hipofizotropowymi reguluje strukturę i funkcjonowanie przysadki, a z drugiej strony oddziałuje zwrotnie na produkujące go komórki oraz wpływa bezpośrednio na stan ośrodkowego układu nerwowego. Jest on zbudowany z 10 aminokwasów.

Okres jego biologicznego półtrwania wynosi 4 minuty, wykazuje on dużą aktywność własną, gdyż efekty kliniczne obserwuje się po podaniu dawek pikogramowych. Spośród 100 znanych jego analogonów opisano już związki, które są 30- a nawet 50-krotnie aktywniejsze od hormonu macierzystego. Podkreśla się duże znaczenie poszczególnych aminokwasów, a zwłaszcza histydyny, glicyny i grupy aminowej, dla jego aktywności fizjologicznej. Również i ten hormon stwierdza się we krwi u kobiet miesiączkujących, ale w wartościach znikomych, które – jak się wydaje – poprzedzają opisywane poprzednio szczytowe stężenia gonadotropin we krwi. Jego oddziaływanie na gonady odbywa się poprzez regulację wydzielania gonadotropin – glikoproteidów, których okresy biologicznego półtrwania wynoszą około 1 godziny.

Dodaj Komentarz