Ejakulacja (wytrysk nasienia) jest fizjologicznym objawem orgazmu u mężczyzny zdarzają się przypadki, że związek orgazmu z jego biologicznym celem (ejakulacją) ulega rozpadowi (Imieliński, 1977). Ejakulacja wywoływana zostaje przez bodźce pochodzące z kory mózgowej, lecz może być też wynikiem prostego odruchu. Jest ona wywołana mechanizmem bardziej skomplikowanym niż erekcja. Odgrywają w niej rolę m.in. dwa ośrodki rdzeniowe: przywspółczulny zlokalizowany w krzyżowym odcinku rdzenia kręgowego (segmenty S-3 do S-4) oraz wspólczulny zlokalizowany w lędźwiowym odcinku rodzenia (segmenty L-l do L-3).

Według Mastersa i Johnson (1966) przebieg ejakulacji można podzielić na dwie fazy. W fazie I dochodzi do wypchnięcia nasienia z narządów płciowych dodatkowych (nasieniowody, pęcherzyki nasienne, gruczoł krokowy) do cewki moczowej znajdującej się w obrębie gruczołu krokowego (część sterczowa). W fazie II dochodzi do wytrysku nasienia z części sterczowej cewki moczowej poprzez całą długość cewki moczowej i na zewnątrz z ujścia cewki moczowej.

W I fazie ejakulacji dochodzi najpierw do skurczów przewodzików odprowadzających w jądrach (Mitsuya, 1954), po czym skurczom ulegają kolejno najądrza, nasieniowody, pęcherzyki nasienne i gruczoł krokowy (Mitsuya i wsp. 1960). Następuje gromadzenie się nasienia w części sterczowej cewki moczowej, a wskutek jej rozciągania się powiększa się opuszka ciała gąbczastego. Najpierw przedostaje się do cewki moczowej wydzielina gruczołu krokowego, potem zawartość bańki nasieniowodu (z dużą szybkością poprzez wąskie przewody wytryskowe) oraz pęcherzyków nasiennych. Segawa (1957) ustalił aż 6 frakcji nasienia przedostających się do cewki moczowej.

W II fazie ejakulacji dochodzi do przesuwania się nasienia z cewki moczowej sterczowej poprzez część błoniastą i część gąbczastą aż do jej ujścia. Wyciskanie nasienia przez całą cewkę moczową na zewnątrz spowodowane jest skurczami mięśni krocza, mięśnia opuszkowo-gąbczastego, mięśnia kulszowo-jamistego oraz zwieracza cewki moczowej. Opuszka ciała gąbczastego również kurczy się regularnie, spełniając rolę pomocniczą. Pierwsze 2-3 skurcze wytryskowe opuszki ciała gąbczastego wyrzucają nasienie pod tak dużym ciśnieniem, że może ono wytryskiwać na odległość 30 – 60 cm lub nawet dalej.

Dodaj Komentarz

Linki
    System reklamy Test
Linki
Powiedzenia

Ad personam - ze względu na osobę; do osoby (rzecz powiedziana, dana, przyznana konkretnej osobie). (rzecz powiedziana, dana, przyznana konkretnej osobie). (rzecz powiedziana, dana, przyznana konkretnej osobie)


Być rozumnym to największa cnota, a mądrość polega na tym, by mówić prawdę i postępować zgodnie z natura, słuchając jej głosu. Heraklit z Efezu


Nadzieja, to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość. Ludwig Hirszfeld