Orthner i współpracownicy (1969) piszą, że tufaer cinereum kontroluje funkcje seksualne na różnych drogach. Na drodze neurosekrecji powstają w nim neurohormony, które wpływają na produkcję hormonów przez przysadkę mózgową. Poza tym m.in. tutaj powstają „treści” zachowania seksualnego. Popęd seksualny podporządkowany jest polu brzuszno-środkowemu tuber cinereum. Uszkodzenie jego powoduje obniżenie się siły popędu seksualnego. Z badań Liska (1967) wynika, że w podwzgórzu mieszczą się dwa ośrodki seksualne. W przedniej części podwzgórza (a dokładniej w jądrze Cajala) mieści się ośrodek zawiadujący seksualnym zachowaniem (Sex-Behaviour-Center), a w części środkowej i tylnej podwzgórza mieści się ośrodek pośrednio wyzwalający popęd seksualny poprzez wpływ na produkcję neurohormonów kierujących pracą przysadki mózgowej (Hormonal-Sex-Center). Gonadotropi- ny 13 wywierają wpływ na gruczoły płciowe i w ten sposób aktywizują

Elektroencefalografia (EEG) – badanie prądów czynnościowych mózgu. u Estradiol – odmiana hormonu płciowego. Gonadotropiny – hormony aktywujące działalność gruczołów płciowych wydzielane przez przysadkę mózgową. popęd płciowy. Obustronne, izolowane wyłączenie ośrodka zawiadującego zachowaniem seksualnym powoduje zanik popędu seksualnego, którego nie można wyrównać przez podawanie hormonów płciowych gruczoły płciowe mogą przy tym funkcjonować zupełnie normalnie. Obustronne, izolowane wyłączenie ośrodka zawiadującego pośrednio zachowaniem seksualnym (Hormonal-Sex-Center) powoduje wygaśnięcie zainteresowań partnerem seksualnym oraz zanik gruczołów płciowych. Podawanie hormonów płciowych lub impłantacja estrogenów w okolicę środkowego lub tylnego podwzgórza powoduje powrót siły popędu seksualnego.

Dodaj Komentarz