– 13. Erekcje podczas snu a motoryka oczu. Jak podkreślono poprzednio, desynchronizacje obrazu EEG we śnie oraz REM na początku fazy marzenia sennego nie są całkiem zsynchronizowane. Najczęściej (Jovanovic, 1971 c) rejestruje się najpierw obraz zdesynchroni- zowanej czynności mózgu (EEG), a dopiero po jednej, drugiej lub trzeciej minucie nadchodzą fazy REM. Z naszych badań wynika, że istnieje jeszcze jedna zależność erekcji od przebiegu faz REM, co prawdopodobnie spowodowane jest czynnikami konstytucyjnymi. U osób badanych wykazujących bardzo skąpe REM w fazach marzenia sennego, erekcje są wyraźnie słabsze. U pozostałych osób badanych, wykazujących silne REM, obserwuje się silniejsze erekcje. A więc wszelkie wydarzenia mające wpływ na REM wywierają wpływ również na erekcje. Jeśli jakikolwiek czynnik (np, gwałtowniejszy ruch osoby badanej) spowoduje zniknięcie REM, wtedy w znacznym stopniu zanika także erekcja, która jednakże po jednej lub dwu minutach znowu się pojawia. Marzenia senne o treści lękowej nierzadko mogą spowodować wyhamowanie REM. Zahamowaniu temu ulegają także erekcje. Przyjemne sny wpływają dodatnio na oba rejestrowane parametry. Przy wolnych ruchach oczu (Slow Eye Movements = SEM Kleitman, 1963) stwierdzić można całkiem inne relacje. Po pierwsze fazy SEM występują w innym stadium snu niż fazy REM oraz prawie u każdej osoby badanej wieczorem przy zaśnięciu, podczas gdy erekcje obserwuje się rzadziej przed pierwszą fazą marzenia sennego. Po drugie erekcje występują – jeśli w ogóle wystąpią – podczas zasypiania dopiero wtedy, gdy zniknęły SEM.

– 14. Erekcje podczas snu a napięcie mięśni. Omawiając zależności między napięciem mięśni i ich ruchami a erekcjami należy zwrócić uwagę na wiele czynników. Ruchy ciała w czasie snu mogą być silniejsze lub słabsze, przy czym ruchy te wykonywane mogą być świadomie lub nieświadomie (przy odwracaniu się lub nieznacznych zmianach położenia ciała).

Dodaj Komentarz