Etyka seksualna wyróżnia normy dotyczące wartości o różnym walorze etycznym i różne sposoby ich realizacji czy ich przekraczania.

– Normy, których respektowanie stanowi konieczny warunek istnienia danego społeczeństwa (zakaz matko- i dzieciobójstwa, uśmiercania słabszych osobników czy zakaz eutanazji) o swoistym ustroju rodzinnym: egzogamia, monogamia. Przekroczenie tych norm jest prawnym przestępstwem.

– Normy, które powinny być respektowane, zalecane są ze względu na specjalnie korzystne warunki osiągania wartości. Dają się w nich wyróżnić zalecenia: a) powszechne – więź emocjonalna partnerów, a nie prostytucja ani małżeństwo instrumentalne b) partykularnie ograniczone – np. zakaz stosunków seksualnych przedślubnych, czy etnicznie ograniczone – np. ich akceptacja na Podhalu przy zakazie uprowadzania kobiet, a respektowanie porywania kandydatek na żony u Filiponów na Pojezierzu Augustowskim c) obliczone na osobistą korzyść działających seksualnie osób (zalecenie określonej pozycji spółkowania ze względów anatomicznych). Przekroczenie tych norm szczególnie zalecanych powszechnie może być wykolejeniem obyczajowym.

– Normy, które nie są ani konieczne, ani powinnościowe, ale możliwościowe, to znaczy mieszczące się aktualnie w marginesie tolerancji (monoseks, ale nie seks grupowy).

Dodaj Komentarz

Powiedzenia

A man who knows he is a fool is not a great fool - człowiek, który wie, że jest głupcem, nie jest taki głupi.


Jeżeli masz wątpliwości to tak już pozostanie. Zasada Merhina


Kto trzyma się kurczowo własnych ograniczeń, ten się nigdy od nich nie wyzwoli. Richard Carlson: Nie zadręczaj się drobiazgami