Etyka seksualna wyróżnia normy dotyczące wartości o różnym walorze etycznym i różne sposoby ich realizacji czy ich przekraczania.

– Normy, których respektowanie stanowi konieczny warunek istnienia danego społeczeństwa (zakaz matko- i dzieciobójstwa, uśmiercania słabszych osobników czy zakaz eutanazji) o swoistym ustroju rodzinnym: egzogamia, monogamia. Przekroczenie tych norm jest prawnym przestępstwem.

– Normy, które powinny być respektowane, zalecane są ze względu na specjalnie korzystne warunki osiągania wartości. Dają się w nich wyróżnić zalecenia: a) powszechne – więź emocjonalna partnerów, a nie prostytucja ani małżeństwo instrumentalne b) partykularnie ograniczone – np. zakaz stosunków seksualnych przedślubnych, czy etnicznie ograniczone – np. ich akceptacja na Podhalu przy zakazie uprowadzania kobiet, a respektowanie porywania kandydatek na żony u Filiponów na Pojezierzu Augustowskim c) obliczone na osobistą korzyść działających seksualnie osób (zalecenie określonej pozycji spółkowania ze względów anatomicznych). Przekroczenie tych norm szczególnie zalecanych powszechnie może być wykolejeniem obyczajowym.

– Normy, które nie są ani konieczne, ani powinnościowe, ale możliwościowe, to znaczy mieszczące się aktualnie w marginesie tolerancji (monoseks, ale nie seks grupowy).

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Gdyby wszystko na tym padole było doskonałe, nic nie byłoby doskonałe. Denis Diderot


Gdy ludzie mają pełna swobodę postępowania, najczęściej naśladują siebie nawzajem. Hoffer


Jeżeli już wdepniesz w gówno, to wykorzystaj to jako okazję, żeby się nauczyć dobrze czyścić buty.