Zastosowanie w pochwie katody wywołuje przede wszystkim jej przekrwienie zastosowanie zaś katody wewnątrzmaciczne wpływa również na jej przekrwienie, poza tym jednak, wskutek wyzwalania wolnych ciał zasadowych i wodoru, działa wybitnie drażniąco. Anoda przy zastosowaniu pochwowym uśmierza w dużym stopniu bóle, a pobudzając do skurczu mięśnie macicy wpływa tamująco na krwawienie. Uwydatnia się to tym bardziej, że anoda przy elektrolizie działa też przyżegająco na tkanki, dzięki wytwarzanemu na niej wolnemu tlenowi. Wskutek tych właściwości anody stosowanie anodowego prądu galwanicznego od strony pochwy wpływa- korzystnie na leczenie guzów zapalnych w miednicy malej, powoduje bowiem mechaniczne usunięcie obrzęku, zniszczenie zbiorowisk leukocytów w tkankach, oraz obumarcie i wchłonięcie nowowytworzonej tkanki łącznej.

Działanie prądu faradycznego na części rodne uzależnione jest od wysokiej) lub niskiej częstotliwości jego, przerw oraz od tego, czy pochodzi on z głównego, zwoju aparatu indukcyjnego, czy też ze szpuli dodatkowej. Faradyzacja prądem o niskiej częstotliwości, pochodzącym ze zwoju głównego, wywołuje bardzo wybitne zwężenie naczyń krwionośnych i silne skurcze mięśni macicy i z tych względów wpływa korzystnie na zatrzymanie krwawienia nawet po krótkotrwałej, kilkuminutowej elektryzacji. Faradyzacja prądem o wysokiej częstotliwości wpływa przede wszystkim pobudzająco na krążenie krwi w macicy, w małym jednak stopniu na tamowanie krwawień. Przyczynia się natomiast do uśmierzania bólów i do- wchłonięcia wysięków zapalnych w tej okolicy.

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

By rozumnie postępować, sam rozum nie wystarcza. Fiodor Dostojewski (1821-1881)


Istnieje pewna teoria, że jeśli pewna określona liczba osobników danego gatunku ewoluuje, to z czasem cały gatunek podlega ewolucji. Paulo Coelho


Najbardziej straconym dla człowieka jest dzień, w którym się nie śmiał. Nicolas Sébastien Chamfort, właśc. Sébastien Roch Nicolas, zwany de Chamfort (1741-1794)