W ciągu ostatnich dziesięciu lat daje się zauważyć wyraźny postęp w zakresie badań fizjologicznych reakcji organizmu na stymulację seksualną. Postęp ten wyraża się nie tylko udoskonaleniem techniki badawczej, umożliwiającej precyzyjniejsze badanie zmian, lecz przede wszystkim w zakresie sytuacji w jakiej dokonuje się badań, pozwalającej na zachowanie znacznego stopnia atmosfery intymności. Zresztą to drugie uwarunkowane jest przez udoskonalenie pierwszego. Nowoczesne techniki badawcze pozwalają na rejestrację zmian fizjologicznych pod wpływem podniecenia seksualnego nie w warunkach laboratoryjnych, lecz w mieszkaniu badanych ludzi – i to bez obecności w nim badaczy. Fox (1974) na przykład podaje, że zastosowanie przez niego metody radio- telemetrycznej umożliwiło badanie reakcji seksualnych w zaciszu domowym metoda ta jest technicznie prosta i nie wymaga obecności obserwatorów lub techników w mieszkaniu badanych ludzi. Badanych ludzi poucza się o stosowaniu tych urządzeń, które zabierają ze sobą do domu i przynoszą do analizy następnego dnia. Nigdy nie przeprowadzał on eksperymentów w laboratorium lub w szpitalu. Urządzenia radio- telemetryczne to małe kapsułki z plastiku (9 – 25 mm) wytwarzające sygnały, których częstotliwość modulowana jest przez zmiany ciśnienia (w pochwie, jamie macicy) lub przez zmiany chemiczne zachodzące w pochwie a powodujące zmianę jej pH (odczynu kwasowości pochwy). Zmiany sygnałów wyłapuje specjalny odbiornik zapisując je na samoczynnym rejestratorze. Urządzenie radiotelemetryczne nie wymaga stosowania żadnych przewodów, a jedynie dyskretnego umieszczenia odpowiedniej anteny w pokoju, w którym dochodzi do kontaktu seksualnego. Reszta aparatury może być umieszczona w sąsiednim pokoju. Mimo tych postępów w zakresie techniki i metod badawczych należy pamiętać, że fizjologia seksualna zaczyna się dopiero rozwijać, dlatego wszelkie wnioski wypływające z badań powinny być bardzo ostrożnie formułowane z uwagi na możliwość wielu zniekształceń spowodowanych (pomijając wiele innych czynników) przez świadomość ludzi, że ich przeżycia intymne (a właściwie reakcje fizjologiczne w nich zachodzące) podlegają rejestracji oraz będą przedmiotem analizy dokonywanej przez innych ludzi.

Dodaj Komentarz