Szyjka maciczna ulega schorzeniu gruźliczemu o wiele rzadziej niż trzon. Zwykle proces gruźliczy zajmuje zarówno trzon, jak i szyjkę, czasami jednak (około v% wszystkich przypadków gruźlicy macicy) siedzibą schorzenia jest tylko szyjka. Gruźlica szyjki macicznej występuje w dwóch odmianach. W pierwszej – o wiele częstszej -przychodzi do owrzodzeń szyjki w drugiej, część pochwowa grubieje i twardnieje wskutek przerostu, a czasem powstają na niej odosobnione wybujałości, łatwo krwawiące przy badaniu.

Schorzenie może zajmować albo kanał szyjki macicznej, albo część pochwową, ale zazwyczaj zajmuje równocześnie i kanał, i część pochwową. Owrzodzenie (czasem owrzodzenia) o ostrych brzegach i żółtawym dnie powstaje w sąsiedztwie ujścia zewnętrznego kanału szyjki. W razie wytworzenia się wybujałości wokół ujścia zewnętrznego i na przyległych odcinkach części pochwowej, które mogą przypominać z wyglądu raka szyjki, tylko badanie mikroskopowe umożliwia rozpoznanie.

Jeśli pojawiające się na części pochwowej brodawkowate wybujałości doprowadzą do zamknięcia kanału szyjki, powstaje gruźliczy ropniak macicy. Gruźlica szyjki macicznej nie powoduje dolegliwości i stan chorej nie ulega żadnym zmianom, chyba że proces gruźliczy dotyczy także innych narządów ustroju. e GRUŹLICA POCHWY

Gruźlica pochwy należy do najrzadszych schorzeń tego typu w kobiecych narządach rodnych. Występuje ona głównie jako schorzenie wtórne, towarzyszące gruźlicy szyjki macicznej. Przejawia się albo w postaci prosówkowej, albo też w postaci owrzodzeń.

Owrzodzenia gruźlicze pochwy powstają najczęściej w tylnym sklepieniu lub u wejścia do pochwy i to w pobliżu międzykrocza albo ku przodowi od ujścia cewki moczowej. Charakterystyczne dla owrzodzeń gruźliczych pochwy jest tworzenie się na ich brzegu purpurowej tkanki ziarninowej oraz żółtawe dno.

Dodaj Komentarz