Nazwą tą oznaczamy rozszerzenie żył odbytniczych, które przejawia się wystąpieniem niebieskawych guzków leżących w tkance podśluzowej i przeświecających przez śluzówkę odbytu. Guzki te, wielkości od ziarna grochu do orzecha laskowego, mogą leżeć albo przed mięśniem zwierającym odbyt (noduli kaem. externi), lub poza nim (noduli kaem. inlemi).

Do powstania ich usposabia długotrwałe zaparcie stolca, utrudniony odpływ krwi z żył odbytniczych, np. w przebiegu stanu zapalnego tkanki łącznej około- odbytniczej, w przypadkach uwięźnięcia tyłozgiętej macicy, w razie obecności guzów w jamie Douglasa itp. Najczęściej powstają w czasie ciąży i porodu.

Małe guzki krwawnicowe nie powodują dolegliwości. Czasami towarzyszy im świąd w okolicy odbytu. Podczas parcia mogą występować krwawienia z guzków. Długotrwałe i obfite upływy krwi mogą się stać powodem ciężkich stanów niedokrwistości

Podczas parcia (przy oddawaniu stolca, najczęściej podczas porodu) leżące wewnątrz guzki krwawnicowe mogą ulec przemieszczeniu poza mięsień zwierający odbyt i pozostać tam w następstwie spastycznych skurczów tego mięśnia. W tych przypadkach może łatwo dojść do zakrzepów w obrębie guzków, a w razie ich zakażenia do bolesnego zapalenia zakrzepowego żył odbytniczych i co więcej, wewnętrzne guzki krwawnicowe, objęte przez proces zapalny i uwięzie, mogą niekiedy ulegać martwicy.

Rozpoznawanie guzków krwawnicowych odbytu nie jest trudne. W każdym jednak przypadku krwawienia z kiszki stolcowej należy się liczyć z możliwością istnienia raka. prostnicy (carcinoma recti).

Leczenie zachowawcze polega na uregulowaniu stolca w celu uniknięcia zaparcia i unikaniu pokarmów ciężko strawnych. Okolicę odbytu należy utrzymywać w czystości, aby nie dopuścić do zakażenia guzków krwawnicowych. W razie świądu należy stosować odpowiednie maści i czopki. Jeśli już powstało zapalenie, zaleca się okłady z wody Burowa lub octanu glinowego oraz nasiadówki. Guzki, które wydostały się na zewnątrz, odprowadzamy poza mięsień zwierający odbyt możliwie jak najprędzej.

W razie rozległych i powtarzających się krwotoków, a także martwicy guzków usuwa się je operacyjnie. Dobre wyniki – rzecz prosta nie w okresie zapalenia – dają wstrzyknięcia do guzków krwawnicowych odpowiednich roztworów, np. cukru, roztworu 5-10% chininy itp., które doprowadzają do zarośnięcia światła poszerzonych żył odbytniczych.

Dodaj Komentarz