Z badań na zwierzętach wynika, że dodatnie sprzężenie zwrotne pojawia się podczas różnicowania płciowego w końcowym okresie życia płodowego i po urodzeniu. Trwały brak owulacji, jak również tzw. samczy typ zachowania płciowego mogą być wywołane jednorazową dawką te- stosteronu podaną po urodzeniu u samic [2, 47], Przekaźnikiem działania estrogenów w wywoływaniu dodatniego sprzężenia zwrotnego może być noradrenalina [34, 40] i prostaglandyna E, [45].

Ujemna regulacja wydzielania. Hamujący wpływ estradiolu na wydzielanie lutropiny i folitropiny jest warunkiem prawidłowego przebiegu cyklu płciowego kobiety, a także prawidłowego wydzielania gonadotropin u mężczyzn. Stężenie gonadotropin jest zwiększone u ludzi z pierwotną niedoczynnością gonad. Oprócz regulacyjnego wpływu steroidów-‚ płciowych na podwzgórzową gonadoliberynę, steroidy te działają na poziomie przysadki. Wykazano, że sam testosteron oraz jego bardziej biologicznie czynny metabolit – dihydrotestosteron – hamują odpowiedź komórek przysadki na podawanie gonadoliberyny [23].

Dodaj Komentarz

Linki
Linki
Powiedzenia

Ciemno w tym kraju, gdzie łotry na świeczniku. Stanisław Jerzy Lec


Mądrość, która kieruje się despotyzmem wobec jednostki, jest głupotą. Fiodor Dostojewski


Kto chce być uczniem Jezusa, musi wziąć na siebie swój krzyż, to jest swoje uciski i cierpienia albo samo ciało, które ma kształt krzyża. Tertulian