Z badań na zwierzętach wynika, że dodatnie sprzężenie zwrotne pojawia się podczas różnicowania płciowego w końcowym okresie życia płodowego i po urodzeniu. Trwały brak owulacji, jak również tzw. samczy typ zachowania płciowego mogą być wywołane jednorazową dawką te- stosteronu podaną po urodzeniu u samic [2, 47], Przekaźnikiem działania estrogenów w wywoływaniu dodatniego sprzężenia zwrotnego może być noradrenalina [34, 40] i prostaglandyna E, [45].

Ujemna regulacja wydzielania. Hamujący wpływ estradiolu na wydzielanie lutropiny i folitropiny jest warunkiem prawidłowego przebiegu cyklu płciowego kobiety, a także prawidłowego wydzielania gonadotropin u mężczyzn. Stężenie gonadotropin jest zwiększone u ludzi z pierwotną niedoczynnością gonad. Oprócz regulacyjnego wpływu steroidów-' płciowych na podwzgórzową gonadoliberynę, steroidy te działają na poziomie przysadki. Wykazano, że sam testosteron oraz jego bardziej biologicznie czynny metabolit – dihydrotestosteron – hamują odpowiedź komórek przysadki na podawanie gonadoliberyny [23].

Dodaj Komentarz