W uwalnianiu LHRH biorą udział transmitery z grupy amin biogennych. Kierunek ich działania zależy od szeregu czynników. Serotonina w zasadzie hamuje, a noradrenalina stymuluje wydzielanie gonadotropin dzięki regulacji wydzielania LHRH przez neurony sekrecyjne. Poziom przysadkowy. Pod stymulującym wpływem LHRH za- sadochłonne komórki rozproszone w przednim płacie przysadki wydzielają dwie gonadotropiny: lutropinę (hormon luteinizujący LH, oznaczany też skrótem ICSH, Interstitial Celi Stimulating Hormone) i folitro- pinę (FSH, Follicle Stimulating Hormone, hormon folikulotropowy). Nie ma pewności co do tego, czy komórki przysadki produkujące obie gonadotropiny są zróżnicowane. Budowa chemiczna obu hormonów jest podobna. Obydwa są glikoproteidami o masie cząsteczkowej 28 000 (FSH) i 35 000 (LH). Strukturą i działaniem podobna do LH jest także gonado- tropina kosmówkowa (HCG).

Do hormonów gonadotropowych zalicza się również prolaktynę (hormon laktotropowy), pod względem działania i struktury zbliżoną do hormonu wzrostu i do hormonu łożyskowego uczestniczącego w rozwoju gruczołu sutkowego. Wydzielanie prolaktyny jest regulowane przede wszystkim przez prolaktostatynę (PIH – Prolactin Inhibiting Hormone). Działając bezpośrednio na obwodowe komórki docelowe prolaktyna nie potrzebuje dla swojej działalności pośrednictwa innego gruczołu wydzielania wewnętrznego.

Oprócz wpływu na wzrost i czynności gruczołu sutkowego oraz wydzielanie mleka prolaktyna ma również ważne działanie metaboliczne. Wpływa także na zachowania macierzyńskie, a u niektórych ssaków wywiera bezpośrednie działanie luteotropowe na jajniki, U człowieka jej działanie nie wyraża się w sposób jednoznaczny i dlatego fizjologiczne znaczenie omawianego hormonu dla funkcjonowania gruczołów płciowych jest obecnie przedmiotem badań. Nie jest również jasne, jaki wpływ mogłaby mieć prolaktyna na układ rozrodczy u mężczyzn, u których jej poziom jest tylko nieco niższy niż u kobiet. Dowiedziony jest natomiast udział prolaktyny w rozwoju prostaty.

Dodaj Komentarz