Informacja w zachowaniach seksualnych ma ogromne znaczenie i to zarówno wiedzy oficjalnej, jak i informacji indywidualnej, natomiast w teorii Simonowa (1966) deficytowi informacji przypisano rolę główną i kompensacyjną w powstawaniu emocji. ‚

B. Malinowski (1938) przypisywał procesom fizjologicznym o skutkach hedonistycznych i technikom seksualnym sens instrumentalny w stosunku do rozrodu. Pożądaną sytuacją w takim układzie był spcłeczny pożytek i osobista przyjemność, jako gratyfikacje czynności seksualnej. Przyjemność stanowiła atrakcyjną możliwość, zapłodnienie – mniej lub bardziej oczekiwaną konieczność. Rozerwanie związku między proitreacją a doznaniem hedonistycznym powoduje, że każdy z tych elementów może się łączyć z różnymi innymi wartościami. Na przykład w krajach skandynawskich, w których rozdzielenie i samodzielne funkcjonowanie tych elementów zaczęło się wcześniej niż gdzie indziej, rozród kojarzy się z młodością, choć do tej pory był kojarzony z zamknięciem etapu młodości, z dojrzałością do życia dorosłego. I tak hedonizm seksualny może nie znać barier wieku (gdy podpiera go trening) i u pary zakochanych staruszków, i u pary szwedzkich uczniów, ale ciąża przydaje kobiecie szwedzkiej walorów młodości. Czyżby rozrodczość stawała się instrumentalna wobec ludzkiego seksu?

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Ludzie chcą być oszczędni - za wszelką cenę. Iacocca Lee


Małe złodziejaszki wieszacie, wielkim - nisko się kłaniacie. Mikołaj Rej


Najliczniejsza nawet publiczność na koncercie nie jest tłumem, masą. Artysta odczuwa ją bezpośrednio jako zbiór rozmaicie reagujących na jego sztukę indywidualności. Dopiero tajemnicze milczenie aparatu odbiorniczego daje mu owo niesamowite, kosmiczne niemalże wrażenie, iż przemawia bezpośrednio do wielkiego X zwanego ludzkością. Karol Szymański o radiu