Informacja w zachowaniach seksualnych ma ogromne znaczenie i to zarówno wiedzy oficjalnej, jak i informacji indywidualnej, natomiast w teorii Simonowa (1966) deficytowi informacji przypisano rolę główną i kompensacyjną w powstawaniu emocji. '

B. Malinowski (1938) przypisywał procesom fizjologicznym o skutkach hedonistycznych i technikom seksualnym sens instrumentalny w stosunku do rozrodu. Pożądaną sytuacją w takim układzie był spcłeczny pożytek i osobista przyjemność, jako gratyfikacje czynności seksualnej. Przyjemność stanowiła atrakcyjną możliwość, zapłodnienie – mniej lub bardziej oczekiwaną konieczność. Rozerwanie związku między proitreacją a doznaniem hedonistycznym powoduje, że każdy z tych elementów może się łączyć z różnymi innymi wartościami. Na przykład w krajach skandynawskich, w których rozdzielenie i samodzielne funkcjonowanie tych elementów zaczęło się wcześniej niż gdzie indziej, rozród kojarzy się z młodością, choć do tej pory był kojarzony z zamknięciem etapu młodości, z dojrzałością do życia dorosłego. I tak hedonizm seksualny może nie znać barier wieku (gdy podpiera go trening) i u pary zakochanych staruszków, i u pary szwedzkich uczniów, ale ciąża przydaje kobiecie szwedzkiej walorów młodości. Czyżby rozrodczość stawała się instrumentalna wobec ludzkiego seksu?

Dodaj Komentarz