Informacja w zachowaniach seksualnych ma ogromne znaczenie i to zarówno wiedzy oficjalnej, jak i informacji indywidualnej, natomiast w teorii Simonowa (1966) deficytowi informacji przypisano rolę główną i kompensacyjną w powstawaniu emocji. '

B. Malinowski (1938) przypisywał procesom fizjologicznym o skutkach hedonistycznych i technikom seksualnym sens instrumentalny w stosunku do rozrodu. Pożądaną sytuacją w takim układzie był spcłeczny pożytek i osobista przyjemność, jako gratyfikacje czynności seksualnej. Przyjemność stanowiła atrakcyjną możliwość, zapłodnienie – mniej lub bardziej oczekiwaną konieczność. Rozerwanie związku między proitreacją a doznaniem hedonistycznym powoduje, że każdy z tych elementów może się łączyć z różnymi innymi wartościami. Na przykład w krajach skandynawskich, w których rozdzielenie i samodzielne funkcjonowanie tych elementów zaczęło się wcześniej niż gdzie indziej, rozród kojarzy się z młodością, choć do tej pory był kojarzony z zamknięciem etapu młodości, z dojrzałością do życia dorosłego. I tak hedonizm seksualny może nie znać barier wieku (gdy podpiera go trening) i u pary zakochanych staruszków, i u pary szwedzkich uczniów, ale ciąża przydaje kobiecie szwedzkiej walorów młodości. Czyżby rozrodczość stawała się instrumentalna wobec ludzkiego seksu?

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Dla Wernersa marka niemiecka miała przypuszczalnie tę samą wartość, co posłuszny żołnierz. Z jego punktu widzenia chodziło więc o pokaźną armię. Właśnie zamierzał użyć jej w celu wygrania bitwy . Hans Helmut Kirst, Powojenni zwycięzcy


Kto nie rozumie logiki, ten zwykle nie rozumie i tego, że jej nie rozumie.


Kiedy wejrzysz w otchłań wejrzy również w głąb ciebie. Stephen King