Enalapryl (MK 421). Kaptopryl [D-3-Merkapto-2-mefylopropanoilo -L-prolina. SO 14225) wywołuje znaczny wzrost aktywności reninowej osocza. Pomimo tego stężenie aldosteronu w osoczu maleje,

Kaptopryl (substancja SQ 14 225, ryc. 17). Jest D-3-merkapto-2-metyIo- propanoilo-L-pioliną, Mechanizm jego hipotensyjnego działania polega na blokowaniu enzymu konwertującego, identycznego z kininazą III (rozkładającą wazodiiatacyjnie działające kininy). W rezultacie dochodzi do zmniejszenia powstawania angiotensyny II oraz zwiększenia stężenia kinin. Zmniejszenie angiotensynemii II jest przyczyną zmniejszenia się biosyntezy aldosteronu oraz aktywności układu współczulnego (angiotensy- na II pobudza ten układ – p. ryc. 14). W ten sposób występujący po podaniu kaptoprylu spadek ciśnienia tętniczego jest spowodowany zmniejszeniem stężenia angiotensyny II i biosyntezy aldosteronu, zwiększeniem kininemii oraz spadkiem napięcia układu współczulnego. W następstwie wazodilatacyjnego działapia kaptoprylu spada opór naczyń krwionośnych, w tym głównie naczyń pojemnościowych, oraz zmniejsza się obciążenie wstępne (preload) i następcze (afterload), U chorych z przewlekłą niewydolnością serca zwiększa się objętość wyrzutowa serca oraz wskaźnik serca, przy czym częstość akcji serca nie ulega najczęściej zmianie.

Zgodnie z oczekiwaniem kaptopryl, hamując powstawanie angiolensy- ny II (hormon ten działa hamująco na wydzielanie reniny, natomiast pobudzająco na biosyntezę aldosteronu), jest przyczyną znacznego wzrostu aktywności reninowej osocza oraz wtórnego hipoaldosteronizmu.

Dodaj Komentarz

Linki
Linki
Powiedzenia

Ludzie, co mają mało do roboty są wielkimi gadułami: im mniej ktoś ma do myślenia, tym więcej gada. Myślenie - to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych. Charles - Louis de Secondat de Montesquieu


Czy dlatego coś jest piękne, że się podoba, czy się podoba, że jest piękne? Św. Augustyn


Ludzie na wojnie są niczym, jeden człowiek jest wszystkim. Napoleon Bonaparte