Enalapryl (MK 421). Kaptopryl [D-3-Merkapto-2-mefylopropanoilo -L-prolina. SO 14225) wywołuje znaczny wzrost aktywności reninowej osocza. Pomimo tego stężenie aldosteronu w osoczu maleje,

Kaptopryl (substancja SQ 14 225, ryc. 17). Jest D-3-merkapto-2-metyIo- propanoilo-L-pioliną, Mechanizm jego hipotensyjnego działania polega na blokowaniu enzymu konwertującego, identycznego z kininazą III (rozkładającą wazodiiatacyjnie działające kininy). W rezultacie dochodzi do zmniejszenia powstawania angiotensyny II oraz zwiększenia stężenia kinin. Zmniejszenie angiotensynemii II jest przyczyną zmniejszenia się biosyntezy aldosteronu oraz aktywności układu współczulnego (angiotensy- na II pobudza ten układ – p. ryc. 14). W ten sposób występujący po podaniu kaptoprylu spadek ciśnienia tętniczego jest spowodowany zmniejszeniem stężenia angiotensyny II i biosyntezy aldosteronu, zwiększeniem kininemii oraz spadkiem napięcia układu współczulnego. W następstwie wazodilatacyjnego działapia kaptoprylu spada opór naczyń krwionośnych, w tym głównie naczyń pojemnościowych, oraz zmniejsza się obciążenie wstępne (preload) i następcze (afterload), U chorych z przewlekłą niewydolnością serca zwiększa się objętość wyrzutowa serca oraz wskaźnik serca, przy czym częstość akcji serca nie ulega najczęściej zmianie.

Zgodnie z oczekiwaniem kaptopryl, hamując powstawanie angiolensy- ny II (hormon ten działa hamująco na wydzielanie reniny, natomiast pobudzająco na biosyntezę aldosteronu), jest przyczyną znacznego wzrostu aktywności reninowej osocza oraz wtórnego hipoaldosteronizmu.

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Historia stanowi jedną wielką anegdotę. Novalis


Dobrymi chęciami piekło brukowane, ale często i nasze drogi. Tadeusz Gicgier


Doprawdy, najpewniejszą drogą do Piekła jest droga stopniowa - łagodna, miękko usłana, bez nagłych zakrętów, bez kamieni milowych, bez drogowskazów. Clive Staples Lewis (ur. 1898) - Listy starego diabła do młodego