Nialamid (Niamid, Noredal), fenelzyna (Nardil) lub inne inhibitory MAO obecnie są coraz rzadziej używane w leczeniu stanów depresji. Mimo teoretycznego uzasadnienia ich działania i bezspornej skuteczności, w niektórych postaciach depresji leki te są stopniowo wycofywane ze względu na ich dużą toksyczność. Notowano ich wpływ toksyczny na komórki wątrobowe, liczne i niebezpieczne zaburzenia ze strony układu krążenia oraz dolegliwości ze strony obwodowego układu nerwowego (parastezje) [15, 88, 108], Do najniebezpieczniejszych powikłań należą przełomy nad- ciśnieniowe notowane aż u 8% leczonych [108], Gwałtownemu podwyższeniu ciśnienia skurczowego i rozkurczowego towarzyszy zwykle niepokój ruchowy i hipertermia. Wzrost ciśnienia bywa niekiedy przyczyną krwotoków mózgowych, zwłaszcza u ludzi starszych.

Dodatkowym utrudnieniem w stosowaniu tych leków są. ograniczenia w diecie [61] oraz łatwość wchodzenia w interakcje z większością powszechnie stosowanych leków [64], Spośród niekorzystnych objawów psychopatologicznych notowano niepokój ruchowy, zaburzenia snu, stany majaczenia [57, 64j oraz gwałtowne przejście stanu depresji w manię [H8].

Dodaj Komentarz