– Może ona mieć następujące powody:

– 1. Rzekoma insulinooporność: niedostateczna współpraca chorych na cukrzycę z lekarzem, nieprawidłowa technika wstrzykiwania.

– 2. Insulinooporność poreceptorowa. Otyłość. Zakażenie, stany stresowe.

Endokrynopatie: zespół Cushinga i kortykoterapia, akromegalia, nadczynność tarczycy, zwiększone wydzielanie amin katecholowych, inne.

Specjalne rodzaje cukrzycy: cukrzyca iipoatroficzna, hemochroma- toza, cukrzyca w przebiegu marskości wątroby.

– 3. Insulinooporność receptorowa.

Nasilenie katabolizmu insuliny lub zmiany w szybkości wiązania insuliny przez tkanki. Zmniejszenie liczby komórkowych receptorów insuliny.

Zapobieganie i leczenie insulinoopomości. Zasady profilaktyki insuli- nooporności można by sformułować następująco: 1) eliminacja przerywanej insulinoterapii konwencjonalnymi preparatami, 2) niestosowanie preparatów insuliny z surowca mieszanego, np. z trzustek wieprzowych i wołowych zaleca się preparaty jednogatunkowe, 3) niestosowanie zanieczyszczonych preparatów insuliny (konwencjonalne preparaty insuliny), 4) wczesne rozpoznanie i leczenie chorób sprzyjających insulino- oporności (zakażenie, stresy).

Dodaj Komentarz