Rola społeczna to zespół oczekiwań obiektywnie stawianych człowiekowi z tytułu pełnienia przez niego jakiejś funkcji, przy czym akceptuje on fakt, że mu się je stawia i poczuwa się do ich wypełniania. Np. rolą społeczną seksuologa jest pomaganie ludziom w pomyślnym kształtowaniu życia uczuciowego i seksualnego oraz pomaganie w usuwaniu zaburzeń i trudności w tym zakresie. Tego oczekuje się od seksuologa i on te oczekiwania akceptuje.

Zjawiskiem konfliktogennym zarówno w życiu seksualnym, jak i małżeńskim jest konflikt ról społecznych. Np. jakiś mężczyzna pracuje jako nauczyciel, a więc pełni rolę społeczną nauczyciela. Oczekuje się od niego zaangażowania w pracy, przekazywania wiedzy młodzieży, wychowywania jej, służenia jej przykładem, aktywnej pracy społecznej – co pociąga za sobą duży wydatek czasu i absorbuje go przez większą część dnia. Ale spełniając dobrze rolę nauczyciela, mężczyzna ten zaczyna źle spełniać rolę partnera seksualnego, męża i ojca. Męża – bo przyjeżdża zmęczony, więc żona czuje się zaniedbywana i opuszczona. Ojca – bo wraca późno do domu i dzieci go prawie nie widzą, a więc nie uczestniczy w wychowaniu własnych dzieci. Dochodzi więc do zderzenia się kilku ról społecznych.

Dodaj Komentarz

Linki
Linki
Powiedzenia

Legem bravem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur - prawo powinno być zwięzłe, by łatwiej je rozumieli (łatwiej mogli je zapamiętać) niedoświadczeni (ci, którzy go nie znają). (ci, którzy go nie znają). (ci, którzy go nie znają)


Lacrimis adamanta movebis - łzami nawet kamień skruszysz. Owidiusz


Błądzenie - rzecz ludzka, trwanie w błędzie - diabelska. Augustyn, Aurelius Augustianus, święty (354-430)