Rola społeczna to zespół oczekiwań obiektywnie stawianych człowiekowi z tytułu pełnienia przez niego jakiejś funkcji, przy czym akceptuje on fakt, że mu się je stawia i poczuwa się do ich wypełniania. Np. rolą społeczną seksuologa jest pomaganie ludziom w pomyślnym kształtowaniu życia uczuciowego i seksualnego oraz pomaganie w usuwaniu zaburzeń i trudności w tym zakresie. Tego oczekuje się od seksuologa i on te oczekiwania akceptuje.

Zjawiskiem konfliktogennym zarówno w życiu seksualnym, jak i małżeńskim jest konflikt ról społecznych. Np. jakiś mężczyzna pracuje jako nauczyciel, a więc pełni rolę społeczną nauczyciela. Oczekuje się od niego zaangażowania w pracy, przekazywania wiedzy młodzieży, wychowywania jej, służenia jej przykładem, aktywnej pracy społecznej – co pociąga za sobą duży wydatek czasu i absorbuje go przez większą część dnia. Ale spełniając dobrze rolę nauczyciela, mężczyzna ten zaczyna źle spełniać rolę partnera seksualnego, męża i ojca. Męża – bo przyjeżdża zmęczony, więc żona czuje się zaniedbywana i opuszczona. Ojca – bo wraca późno do domu i dzieci go prawie nie widzą, a więc nie uczestniczy w wychowaniu własnych dzieci. Dochodzi więc do zderzenia się kilku ról społecznych.

Dodaj Komentarz