Czynnik uwalniający kortykotropinę był pierwszym neurohormonem, którego aktywność w podwzgórzu wykryli Slusher i Roberts już w 1954 r. Przekonywających dowodów na obecność tego czynnika w podwzgórzu dostarczyły jednak badania prowadzone niezależnie od siebie przez Saf- frana i Schally’ego oraz Guillemina i Rosenberga. Dopiero jednak w 1981 r. Vale i wsp. [27] wyizolowali ten czynnik z podwzgórzy owiec, a następnie określili jego skład aminokwasów i ich sekwencję. Czynnik ten jest pep- tydem zbudowanym z 41 aminokwasów i wykazuje właściwość silnego i swoistego pobudzania uwalniania kortykotropiny i -endorfiny z komórek kortykotropowych przysadki w warunkach in vivo i in vitro. Peptyd syntetyczny o strukturze neurohormonu owczego (oCRF) wykazywał analogiczne właściwości pobudzania uwalniania kortykotropiny także u ludzi. Istnieje znaczne podobieństwo strukturalne między owczą kortyko- liberyną a sauwaginą, peptydem zbudowanym z 40 aminokwasów, obecnym w skórze żab, oraz angiotensynogenem i urotensyną I. Tylko niewielkie różnice strukturalne występują pomiędzy owczą kortykoliberyna a neurohormonem ludzkim, którego budowę odkryli Shibahara i wsp. w 1983 r.: Ser-Glu-Glu-Pro-Pro-Ile-Ser-Len-Asp-Leu-Thr-Phe-His-Leu-Leu- -Arg-Glu-Val-Leu-GIu-Met-AIa-Arg-Ala-Glu-Gln-Leu-AIa-Gln-Gln-Ala-His – -Ser-Asn-Arg-Lys-Leu-Met-Glu-Ile-Ile-NHo.

Dodaj Komentarz