Kość krzyżowa – ostatni człon kręgosłupa – utworzona jest z 5 kręgów krzyżowych, które ostatecznie zrastają się ze sobą dopiero między 20 a 25 rokiem życia. Kość ta ma kształt wygiętego ku przodowi klina. Wraz z dwiema kośćmi biodrowymi tworzy ona miednicę, stanowiącą rusztowanie i podstawę dla kręgo- słupa. Główne obciążenie kręgosłupa na miednicę przenoszą trzy górne kręgi krzyżowe, które w związku z tym są najmocniej zbudowane. Kąt na przejściu odcinka lędźwiowego kręgosłupa w odcinek krzyżowy wynosi ok. 30°.

Kręgosłup stanowi centralną część całego narządu ruchu, toteż spełnia wiele funkcji, z których należy wymienić dźwiganie górnego odcinka ciała, miejsce osadzenia oraz przyczepów kości i mięśni kończyn, a także ochronę rdzenia kręgowego. Aby sprostać tym zadaniom, kręgosłup musi być jednocześnie wytrzymały i elastyczny oraz ruchomy w wielu płaszczyznach. Elastyczność zapewniają kręgosłupowi głównie krążki międzykręgowe.

Dodaj Komentarz