Rozciągnięcie i wypełnienie pochwy krwią (haematokolpos) jest tylko pierwszym etapem przebiegu klinicznego tego schorzenia, uwydatniającego się coraz bardziej w następnych cyklach miesięcznych. Z chwilą kiedy pochwa jest już wypełniona przez krwiak śródpochwowy i nic może pomieścić nowych ilości krwi miesięcznej, ulega poszerzeniu szyjka macicy, która w tym okresie tworzy jakby całość z pochwą. Ponieważ powtarzające się co cztery tygodnie napady bolesnych skurczów macicy nie ustają, a ciśnienie w obrębie krwiaka rośnie, musi z kolei ulec rozepchnięciu j trzon macicy. Z chwilą wytworzenia się krwiaka śródmacicznego (haematometra), bóle, które dotąd występowały w okresach głównie czterotygodniowych, przeradzają się w bóle stałe, albowiem macica jest teraz pobudzana do ciągłych skurczów mających na celu wypchnięcie jej zawartości na zewnątrz (ryc. 84).

W miarę wzrostu krwiaka śródmacicznego krew zaczyna jednak przedostawać się z macicy do jajowodów. Spływa ona przez pewien czas z trąbek Fallopiusza do jamy otrzewnowej, później jednak dochodzi do zamknięcia ich ujść brzusznych przez zrosty, do gromadzenia się krwi w jajowodach i do powstawania krwiaków tych narządów (haematosalpinges).

Z chwilą zajęcia przez sprawę chorobową jajowodów dolegliwości chorej jeszcze bardziej wzrastają, gdyż do wymienionych objawów uciskowych i skurczowych dołączają się teraz bóle wywołane przez raz po raz występujące zadrażnienie otrzewnej.

W porównaniu z przypadkami zarośnięcia kanału rodnego w dolnym jego od- ćinku przeszkoda w górnych dwóch trzecich częściach pochwy i szyjce macicy jest zjawiskiem rzadszym. W razie zarośnięcia górnych odcinków pochwy krwiak śród- pochwowy lub śródmaciczny nie dochodzi do tak wielkich rozmiarów, natomiast wcześniej już gromadzi się krew w trzonie macicy oraz w jajowodach.

Dodaj Komentarz

Powiedzenia

Fames artium magistra - (dosł. bieda matką sztuk) potrzeba matką wynalazków; głód nauczycielem sztuk; niedostatek jest nauczycielem rzemiosła


Hamlet: Słowa, słowa, słowa. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)


Ludzie są sobie bliżsi, świat się przeludnia. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)