Dostępne nam dane statystyczne świadczą o tym, że z przestępstwem pornografii organy ścigania i sądy rzadko mają do czynienia. Średnia roczna zameldować o przestępstwie rozpowszechniania pornografii w latach 1964 -1968 wynosi 40, co stanowi l#/o ogółu przestępstw seksualnych. W 1970 r. stwierdzono 46 wypadków rozpowszechniania pornografii, a wykryto 37 sprawców, spośród nich 10 nie pracujących. 18 w wieku 17 – 24 łat (w tym 2 kobiety) wykształcenie średnie – 6 osób, wyższe – 1, co wskazuje, że stopień wykształcenia sprawców jest tu stosunkowo wyższy niż u innych przestępców seksualnych. W 1971 r. zanotowano aż 63 wypadki, a sprawców ujęto 50 (3 kobiety), spośród nich nie pracujących 7 wiek 17 – 24 lata – 23 osoby, 25 – 29 lat – 9 osób, 30 – 49

Wśród sprawców ze średnim wykształceniem było 5 osób, z wyższym – 2 osoby, dane są więc analogiczne jak w 1970 r., z tym że nastąpił znaczny wzrost liczby wykrytych przestępstw. Skazań prawomocnych było w 1970 r. – 18.

Sądzić można, że znikomość tych liczb wynika zarówno z ogromu „ciemnej liczby”, jak i przede wszystkim z niepokonanej prawnie trudności w zakwalifikowaniu pewnych czynów jako pornograficznych wobec enigmatyczności tego słowa. Na łamach prasy toczyły się u nas dyskusje na temat kolekcji fotografii aktów kobiecych, wystawionej publicznie w różnych miastach (przede wszystkim w Krakowie), Wenus Foto-71. Niektórzy producenci zdjęć tłumaczyli się nawet, że w czasie ich wykonywania nie doznawali żadnych przeżyć erotycznych, że zachowali wtedy całkowitą obojętność emocjonalną. Nie ulegało jednak wątpliwości, że liczni widzowie zwiedzali wystawę w celu podniecenia seksualnego.

Dodaj Komentarz

Linki
    System reklamy Test
Linki
Powiedzenia

Człowiek cnotliwy dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, jest cnotliwy. Konfucjusz


Królestwo roślin tak łatwo sobie wyobrazić jako najbliższe sąsiedztwo królestwa śmierci. Tutaj, w zieleni ziemi, wśród cmentarnych drzew, wśród kiełkującego kwiecia, tkwi być może tajemnica przeobrażenia i zagadka życia, nad którymi się głowimy


Mów prawdę lub blefuj, ale osiągnij cel. Mark Twain (1835-1910)