Nie docenia się również znaczenia drzemki w ciągu dnia dla zdrowia dziecka. Okres przed zaśnięciem dziecka winna cechować cisza i spokój.

Kultura fizyczna. Gimnastyka niemowlęcia polega przede wszystkim na niekrępowaniu naturalnych ruchów dziecka dlatego też pieluszki, ubranie, nakrycie powinny być tak ułożone, by pozwalały na pełną swobodę ruchów. Ćwiczenia pomocnicze, które można stosować wyłącznie u dzieci zdrowych, powinny być proste, łatwe i nie męczące. Do takich ćwiczeń zaliczamy: umożliwienie dziecku chwytania różnych przedmiotów (w 3 mies. życia), ułożenie dziecka na brzuszku na kilka lub kilka-naście (stopniowo) minut, przy czym zwykle opiera się ono wówczas na rączkach i unosząc tułów ćwiczy w ten sposób mięśnie grzbietu. Dobrym ćwiczeniem jest ujęcie dziecka za rączki i kilkakrotne unoszenie go do pozycji siedzącej i z powrotem do pozycji leżącej, jak również umożliwienie mu w późniejszym okresie swobodnego raczkowania.

Do źle pojętych ćwiczeń gimnastycznych należy zaliczyć zbyt wczesne sadzanie i zmuszanie dziecka do siadania i chodzenia.

Rozwój fizyczny i psychiczny w pierwszym roku życia nie jest jednakowy u wszystkich dzieci, gdyż zależy on od samego ustroju dziecka, jak i wpływu środowiska zewnętrznego. Dlatego też nie należy przeceniać zaobserwowanych nieraz niewielkich opóźnień w rozwoju tak fizycznym, jak i psychicznym w ciągu pierwszego roku życia.

Dodaj Komentarz

Powiedzenia

Królem zostałeś wybrany przez Polaków, a nie tyranem. Jan Zamojski


Myślę, że kolektywizacja była krokiem fałszywym, nieudanym, i że do tego błędu nie wolno się było przyznać. Aby ukryć to niepowodzenie, musiano za pomocą wszelkich środków zastraszenia oduczyć ludzi samodzielnego myślenia, zmusić ich, by widzieli rzeczy nie istniejące i udowadniali nieprawdziwe teorie. Stąd bezprzykładne okrucieństwo jeżowszczyzny, ogłoszenie konstytucji, która nigdy nie miała być przestrzegana, wprowadzenie wyborów nie dających możliwości wyboru. Borys Pasternak


I w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu.