Ścisłego rozgraniczenia drobnoustrojów, należących do grupy pierwszej i drugiej, przeprowadzić nie można, gdyż bakterie mające cechy saprofitów mogą w pewnych warunkach zmienić się w bakterie chorobotwórcze i na odwrót. Z tych względów trudno powiedzieć, że pewne drobnoustroje mogą wywoływać jedynie zatrucie, a inne wyłącznie zakażenie ustroju. Zależy to bowiem nie tylko od samych bakterii, ale i od zdolności tkanek do opierania się ich szkodliwemu działaniu.

Nie ulega wątpliwości, że w przypadkach ciężkich zakażeń części rodnych oraz w zakażeniach ogólnych, których punktem wyjścia są narządy rodne, stwierdzamy pewien gatunek łańcuszkowca, zwanego ropnym lub hemolitycznym (ze względu na jego zdolność rozpuszczania czerwonych krwinek). Nierzadko zakażenie bywa jednak mieszane, tak że obok lańcuszkowców znajdujemy również inne bakterie chorobotwórcze.

Jakkolwiek łańcuszkowiec hemolityczny nie jest zarazkiem swoistym, wywołującym zakażenia ropne kobiecych części rodnych, większość jednak badaczy uważa go za najniebezpieczniejszego spośród bakterii ropotwórczych. Inne drobnoustroje tego typu, jak np. gronkowiec złocisty (Staphylocaccus pyagenes aureus), łań- cuszkowiec kałowy (Streptococcus faecalis), pałeczka okrężnicy (Bacierium coli commune) i Inne, odgrywają w procesach ropnych raczej rolę podrzędną. Wszystkie one są o wiele mniej zjadliwe niż łańcuszkowiec hemolityczny. Pewne znaczenie trzeba przypisać jednak prątkowi okrężnicy, który może również wywoływać ciężkie zakażenia.

Na odrębną wzmiankę zasługują laseczka tężca i maczugowiec błonicy. Działają one na ustrój w pewnej mierze podobnie jak saprofity. I one bowiem wywołują zatrucie organizmu przez wytwarzane jady, i one również nie przenikają w głąb tkanki. Zakażenia tymi bakteriami zdarzają się jednak rzadko.

Dodaj Komentarz