Nowym osiągnięciem w leczeniu hormonalnym raka gruczołu krokowego jest zsyntetyzowanie analogów gonadoliberyny o działaniu hamującym wydzielanie gonadotropin. Zdolność hamowania wydzielania gonadotropin i hormonów gonadowych oraz właściwości przeciwmitotyczne analogów gonadoliberyny znalazły zastosowanie w leczeniu raka gruczołu krokowego. Analogi gonadoliberyny stosuje się zwłaszcza u chorych z przerzutami, uprzednio nie leczonych hormonalnie [16, 20]. W użyciu znajduje się preparat Buserelin (Suprefact), który podaje się początkowo w dawce 50 !.ig podskórnie, a następnie 500 gg 2 razy dziennie do nosa w postaci aerozolu przez kilka miesięcy, W czasie leczenia nie obserwowano, poza uderzeniami krwi do głowy i zmniejszeniem potencji, innych objawów niepożądanych, zwłaszcza takich, jakie obserwuje się po leczeniu estrogenami. Ostatnio wyprodukowano formę leku o przedłużonym działaniu stosowaną we wszczepieniach podskórnych w odstępach miesięcznych, począwszy od dawki 5 mg, a następnie 7 mg w kolejnych implantacjach.

Nowszym lekiem jest octan leuproreliny (Carcinil), który podaje się we wstrzyknięciach podskórnych raz dziennie w dawce 1 mg przez kilka miesięcy.

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Miłość jest potęgą, która niszczy prawa i nadaje nowe. Giovanni Boccaccio (1313-75)


Kto żyje bez Chrystusa, stoi na zewnątrz przed drzwiami ojcowskiego domu, na ulicy bez dachu nad głową. św. Ambroży


Mężczyzna może dotąd kochać dwie kobiety, dokąd jedna z nich się nie zorientuje. Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)