Nowym osiągnięciem w leczeniu hormonalnym raka gruczołu krokowego jest zsyntetyzowanie analogów gonadoliberyny o działaniu hamującym wydzielanie gonadotropin. Zdolność hamowania wydzielania gonadotropin i hormonów gonadowych oraz właściwości przeciwmitotyczne analogów gonadoliberyny znalazły zastosowanie w leczeniu raka gruczołu krokowego. Analogi gonadoliberyny stosuje się zwłaszcza u chorych z przerzutami, uprzednio nie leczonych hormonalnie [16, 20]. W użyciu znajduje się preparat Buserelin (Suprefact), który podaje się początkowo w dawce 50 !.ig podskórnie, a następnie 500 gg 2 razy dziennie do nosa w postaci aerozolu przez kilka miesięcy, W czasie leczenia nie obserwowano, poza uderzeniami krwi do głowy i zmniejszeniem potencji, innych objawów niepożądanych, zwłaszcza takich, jakie obserwuje się po leczeniu estrogenami. Ostatnio wyprodukowano formę leku o przedłużonym działaniu stosowaną we wszczepieniach podskórnych w odstępach miesięcznych, począwszy od dawki 5 mg, a następnie 7 mg w kolejnych implantacjach.

Nowszym lekiem jest octan leuproreliny (Carcinil), który podaje się we wstrzyknięciach podskórnych raz dziennie w dawce 1 mg przez kilka miesięcy.

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Miej ty sobie pałace, ja mój domek ciasny. Prawda nie jest wspaniały, szczupły, ale własny. Ignacy Krasicki (1735 - 1801)


Musimy nauczyć się żyć razem jak bracia, jeśli nie chcemy zginąć razem jak szaleńcy. Martin Luther King (zastrzelony w 1968)


Kim będę w przyszłości? Często zadaję sobie to pytanie, ale tak rozważając zastanawiam się, czy wiedząc kim będę, dążył bym do tego? Antoni Maj