Nowym osiągnięciem w leczeniu hormonalnym raka gruczołu krokowego jest zsyntetyzowanie analogów gonadoliberyny o działaniu hamującym wydzielanie gonadotropin. Zdolność hamowania wydzielania gonadotropin i hormonów gonadowych oraz właściwości przeciwmitotyczne analogów gonadoliberyny znalazły zastosowanie w leczeniu raka gruczołu krokowego. Analogi gonadoliberyny stosuje się zwłaszcza u chorych z przerzutami, uprzednio nie leczonych hormonalnie [16, 20]. W użyciu znajduje się preparat Buserelin (Suprefact), który podaje się początkowo w dawce 50 !.ig podskórnie, a następnie 500 gg 2 razy dziennie do nosa w postaci aerozolu przez kilka miesięcy, W czasie leczenia nie obserwowano, poza uderzeniami krwi do głowy i zmniejszeniem potencji, innych objawów niepożądanych, zwłaszcza takich, jakie obserwuje się po leczeniu estrogenami. Ostatnio wyprodukowano formę leku o przedłużonym działaniu stosowaną we wszczepieniach podskórnych w odstępach miesięcznych, począwszy od dawki 5 mg, a następnie 7 mg w kolejnych implantacjach.

Nowszym lekiem jest octan leuproreliny (Carcinil), który podaje się we wstrzyknięciach podskórnych raz dziennie w dawce 1 mg przez kilka miesięcy.

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Jesteśmy podobni do pielgrzymów, których nie męczy wędrówka przez pustynie, ponieważ ich serca zamieszkały już w Świętym Mieście. Antoine de Saint - Exupery (1900-1944)


Jeśli Żyd za pomocą swej marksistowskiej wiary podbije narody tego świata, to jego korona stanie się żałobnym wieńcem ludzkości. Hitler


Czym jest równość, jak nie zaprzeczeniem wszelkiej wolności. Równość jest niewolą. Gustave Flaubert