Leczenie chromania neurogennego czy to pochodzenia naczyniowego czy też posturalnego nie różni się od radikulopatii ogona końskiego w przebiegu spondylo- zy na tle innych przyczyn. Jest to z reguły rozległa laminektomia i częściowa facetektomia przed miejscem i poniżej miejsca ucisku określonego przez mielogra- fię. Stwierdzane przy tej okazji tyłoprzemieszczenia krążka międzykręgowego likwiduje się, jednak wycinanie śródkanałowych osteofitów zazwyczaj jest zbędne.

Różnicowanie chromania przestankowego (wg Wilsona). Objawy Chromanie spowodowane niewydolnością tętniczą Chromanie pochodzenia neurogennego

Ból typowy może nie występować wywołany przez kurcz mięśni kurcze mięśni umiejscowiony pracujące mięśnie okolica lędźwiowo-krzyżowa lub rwa kulszowa promieniowanie nie ma w górę lub w dół charakter ściskający dyzestetyczny

Ulgę przynosi odpoczynek (zatrzymanie się) odpoczynek lub zmiana postawy ciała

Ubytki motoryczne rzadko: w czasie marszu pra-cujące mięśnie doznają kurczu lekkiego stopnia, zazwyczaj nie ma. Występowanie lub nasilanie zaburzeń ruchowych i czucia po chodzeniu

Nie zawsze zadowalające wyniki usuwania krążków międzykręgowych zwracały uwagę badaczy na tylne struktury kręgosłupa jako potencjalne źródło bólów krzyża i rwy kulszowej.

Stawy międzywyrostkowe mają torebki i są wysłane błoną maziową. Od strony przyśrodkowej z torebkami łączy się więzadło żółte, co m.in. zabezpiecza przed wciąganiem torebek między powierzchnie stawowe i wpuklaniem do otworów międzykręgowych w czasie ruchów kręgosłupa. Błona maziowa stawów jest bogato ukrwiona i zawiera liczne zakończenia nerwowe. Każda gałązka tylna zaopatruje co najmniej dwa stawy i każdy ze stawów otrzymuje unerwienie z co najmniej dwóch segmentów.

Dodaj Komentarz