Podając leki odwadniające (np. mannitol 1 kg/kg/d) osiągamy skutek już po 12-24 godz., jednak kuracja przedłuża się na cały okres zagrożenia wstrząsem, nawet do kilkunastu dni, zwłaszcza w urazach czaszki z nasilającym się obrzękiem mózgu.

Kontrolowana wentylacja. Jak już wspomniano, niedotlenienie leży u podstaw powstania wstrząsu. Spowodowanie hyperwenty- lacji, a następnie utrzymywanie POa w granicach powyżej 60 mm Hg i PCOa 25-30 mm Hg pod kontrolą gazometrii i objawów klinicznych – jest podstawowym warunkiem leczenia. Niedotlenienie odgrywa dominującą rolę w powstawaniu zakażeń wtórnych. Wiodącą rolę może odegrać w tym procesie niedotlenienie jelit, uszkodzenie kosmków i mikro- krążenia jelitowego – utrata elektrolitów !i białka, a w następnym etapie uwolnienie toksyn jelitowych uszkadzających struktury wewnątrzkomórkowe (30 z nich są już wyizolowane i sprawdzone doświadczalnie (Th. Iiockerta 82). Natlenienie krwi poprawia krążenie kapilarne. Ważną rolę odgrywa też rozcieńczenie krwi (heparyna, z rezerwą podchodzi się obecnie do skuteczności dużych dawek trazylolu – wskazania tylko wybiórczo i w odpowiednim okresie). Zbyt duże rozcieńczenie krwi zmniejsza niebezpiecznie perfuzję. Digitalis zwiększa rzut serca przez rozszerzenie naczyń obwodowych (badania doświadczalne) – nadaje się zatem do poprawy mikrokrążenia po wyrównaniu hipovolemii.

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Jaki mistrz taka nauka. Przysłowie ludowe


Nadanie sensu życiu może doprowadzić do szaleństwa, ale życie bez sensu jest torturą niepokoju i próżnych pragnień, jest łodzią pragnącą morza i jednocześnie obawiającą się go. Edgar Lee Master


Jeden tam tylko jest porządny człowiek: prokurator; ale i ten, prawdę mówiąc, świnia. Nikołaj Gogol (1809 - 1852)