Podając leki odwadniające (np. mannitol 1 kg/kg/d) osiągamy skutek już po 12-24 godz., jednak kuracja przedłuża się na cały okres zagrożenia wstrząsem, nawet do kilkunastu dni, zwłaszcza w urazach czaszki z nasilającym się obrzękiem mózgu.

Kontrolowana wentylacja. Jak już wspomniano, niedotlenienie leży u podstaw powstania wstrząsu. Spowodowanie hyperwenty- lacji, a następnie utrzymywanie POa w granicach powyżej 60 mm Hg i PCOa 25-30 mm Hg pod kontrolą gazometrii i objawów klinicznych – jest podstawowym warunkiem leczenia. Niedotlenienie odgrywa dominującą rolę w powstawaniu zakażeń wtórnych. Wiodącą rolę może odegrać w tym procesie niedotlenienie jelit, uszkodzenie kosmków i mikro- krążenia jelitowego – utrata elektrolitów !i białka, a w następnym etapie uwolnienie toksyn jelitowych uszkadzających struktury wewnątrzkomórkowe (30 z nich są już wyizolowane i sprawdzone doświadczalnie (Th. Iiockerta 82). Natlenienie krwi poprawia krążenie kapilarne. Ważną rolę odgrywa też rozcieńczenie krwi (heparyna, z rezerwą podchodzi się obecnie do skuteczności dużych dawek trazylolu – wskazania tylko wybiórczo i w odpowiednim okresie). Zbyt duże rozcieńczenie krwi zmniejsza niebezpiecznie perfuzję. Digitalis zwiększa rzut serca przez rozszerzenie naczyń obwodowych (badania doświadczalne) – nadaje się zatem do poprawy mikrokrążenia po wyrównaniu hipovolemii.

Dodaj Komentarz