W przypadkach tych szypuła guza jest zwykle krótka i jędrna. Bardzo często stwierdza się w macicy i inne mięśniaki. Jak już wspomniano, należy brać pod uwagę także i wiek chorej.

Ciąża maciczna. Ze względu na wybitne rozpulchnienie okolicy ujścia wewnętrznego kanału szyjki macicznej (objaw Hegara) trzon macicy przypomina w ciąży jakby guz, nie pozostający w żadnej łączności z szyjką maciczną. Stwierdzenie cech prawdopodobnych ciąży (zmiany w sutkach, zabarwienie linii środkowej powłok brzusznych, zasinienie sromu itd.) oraz dane wywiadów (brak miesiączki, nudności, wymioty itd.) powinny umożliwić uniknięcie pomyłki. Z chwilą pojawienia się pewnych oznak ciąży błędy rozpoznawcze są już mniej prawdopodobne.

Guzy wychodzące z jelit oraz pewnych narządów jamy brzusznej. Można by tu wziąć w rachubę raka jelita ślepego (carcinoma caeci), który bardzo często bywa połączony zrostami z przydatkami macicy i z samą macicą. Bębnica nie dająca się usunąć żadnymi sposobami przemawia zawsze za schorzeniem jelita, a nie za torbielą jajnika. Jeśli jednak nie ma zwężenia jelita, brak objawów ze strony przewodu pokarmowego może być powodem omyłki diagnostycznej. Opisywano również błędy polegające na rozpoznawaniu guzów jajnikowych w przypadkach raka esicy (i odwrotnie). Badanie radiologiczne po wypełnieniu jelita grubego płynem kontrastowym pozwala bardzo często na postawienie słusznej diagnozy.

Ponieważ w przypadkach opadnięcia żołądka rak tego narządu wyczuwalny jest poniżej pępka, rozpoznanie tej sprawy chorobowej jako guza jajnikowego może się zdarzyć. W piśmiennictwie polskim opisano również przypadek mięsaka żołądka rozpoznanego błędnie jako guz jajnika (T. woliński).

Dużych rozmiarów tłuszczaki sieci (lipomata omenti), zmieniona chorobowo appendix epiploica (zgorzel), gruźlicze guzy krezki, pozaotrzewnowe mięsaki, wlókniaki i tłuszczaki mogą stać się lównież powodem omyłek rozpoznawczych. Utożsamianie „wędrującej śledziony“, która opaść może nawet do jamy Douglasa, oraz torbieli trzustki z guzami jajnikowymi jest rzeczą możliwą.

Dodaj Komentarz