Najwłaściwszym sposobem postępowania wobec zatruć ciążowych jest leczenie zapobiegawcze, możliwe wyłącznie w tych przy-padkach, w których przeprowadzamy ścisłą i stałą obserwację cię-żarnej. Polega ono na systematycznym badaniu moczu, głównie w dru-giej połowie ciąży, określaniu ciśnienia krwi, stanu obrzęków, samo-poczucia chorej itp. W razie stwierdzenia białkomoczu, podwyższonego ciśnienia lub obrzęków, natychmiast przystępujemy do leczenia stanu przedrzucawkowego, który w każdej chwili grozi wybuchem rzucawki. Przede wszystkim kładziemy ciężarną do łóżka, zalecamy bezwzględny spokój, stosujemy głodówkę, nawet bez płynów, lub też dietę węglo-wodanową z podawaniem soków owocowych i surówek. Wstrzykujemy 100 cm 50% glukozy dożylnie, kilkakrotnie w ciągu dnia, nie podajemy soli w pokarmach, lecz jej namiastki. W przypadkach wystąpienia napadów rzucawkowych możemy próbować leczenia zachowawczego, a w razie jego niepowodzenia, natychmiast usuwamy ciążę. Leczenie zachowawcze rozpoczynamy od metody Stroganowa, która przed-stawia się jak następuje: bezwzględny spokój, pokój zaciemniony, podskórne wstrzyknięcie morfiny, w dawce 0,01 g po godzinie 2 g wodzianu chloralu w lewatywie, rozpuszczonego w mleku. Po dalszych

– 2 godzinach powtarzamy dawkę morfiny, a po dalszych 4 godzinach lewatywa z tą samą ilością wodzianu chloralu itd.r wydłużając okresy podawania środków o 2 godziny. Zamiast wodzianu chloralu' można podać luminal za pomocą lewatywy lub siarczan magnezu dożylnie, w 20% rozczynie, w ilości 20 cm i następowo 500—-1000 g fizjologicz- neg-o rozczynu soli 'kuchennej (S. Cykowski). Dodatkowo stosujemy upust krwi od 200—500 cm. Dobrze działają dożylne wlewania cukru gronowego 50% w ilości 100 cm, kilkakrotnie w ciągu dnia. W razie silnych bólów głowy — nakłucie lędźwiowe. Środków wzmagających bóle porodowe, takich jak wyciągi itylnego płata przysadki mózgowej, nie należy stosować, gdyż wzmagają one ciśnienie tętnicze, a w razie konieczności podajemy przetwory wyciągu tylnego płata przysadki, które nie powodują skurczu naczyń, a tym samym wzrostu ciśnienia. Jeśli chorą karmimy przez usta, należy głowę jej trzymać nisko, aby uniknąć zachłystowego zapalenia płuc. W przypadkach bezdechu po drugim okresie drgawek stosujemy sztuczne oddychanie. Osłabioną czynność serca podtrzymujemy wstrzykiwaniem sympatolu, kardia- zolu, strofantyny. Leczenia zachowawczego nie należy przedłużać i w razie jego niepowodzenia, rozwiązać rodzącą lub ciężarną, zależnie od warunków, za pomocą kleszczy, obrotu, czy też brzusznego cięcia cesarskiego.

Obecnie wypośrodkowano następującą linię postępowania: w przy-padkach z lżejszymi objawami zatrucia leczymy zachowawczo i wkra-czamy czynnie wówczas, kiedy pomimo leczenia, objawy zatrucia nie ustępują.

Dodaj Komentarz

Linki
    System reklamy Test
Linki
Powiedzenia

Dwaj najwięksi tyrani ziemi: przypadek i czas. Johann Gottfried Herder


Jeszcze nigdy w dziejach tak wielu nie mówiło tak wiele do tak wielu, mając do powiedzenia tak niewiele.


Dający musi być wyższy w hierarchii od tego, którego karmi jak pisklę. Nie przyjmuje się wartości kulturowych od pogardzanego niewolnika. Konrad Lorenz