Neurohormonalna regulacja ustroju polega na współdziałaniu ze sobą dwóch ściśle związanych i współzależnych układów: nerwowego i hormonalnego. Hormony wpływają na różnicowanie, dojrzewanie i funkcjonowanie całego układu nerwowego i to już na poziomie genetycznie uwarunkowanych reakcji.

W przekazywaniu informacji pomiędzy komórkami nerwowymi istotną rolę odgrywają substancje chemiczne, zwane neuroregulatorami. Dzielimy je na tak zwane przekaźniki nerwowe (neurotransmitery) i modulatory nerwowe (neuromodulatory). Pierwsze z nich charakteryzują się tym, że wywierają swój wpływ bezpośrednio na połączenia międzykomórkowe, tak zwane synapsy, Neuroregulatory powstają w komórkach przedsynaptycznych, z nich są uwalniane, do nich z powrotem przyjmowane, w nich magazynowane i enzymatycznie inaktywowane. Oddziałują one na specyficzne dla nich przed- i postsynaptyczne receptory. Najważniejszymi przedstawicielami tych związków są: dopamina, noradrenalina, adrenalina, tyramina, fenyloetyloamina, serotonina, melatonina, tryptamina, acetylocholina, histamina, a także tak proste aminokwasy, jak glicyna, kwas asparaginowy i kwas glutaminowy.

Dodaj Komentarz

Powiedzenia

Kontroluj siebie i pozwól innym robić to, co chcą - nie oznacza to, że jesteś słaby. Kontroluj swoje serce i przestrzegaj zasad życia - nie oznacza to, że inni są silniejsi. Motto Kung Fu Stylu Smoka


Bóg się delektuje. . . To możliwe, ale to, czym on się delektuje jest, jak mi się wydaje, nienawiścią, która odczuwa do samego siebie, i z która żadna ziemska nienawiść nie może się równać. Georges Bataille


Dominus vobiscum - Bóg z wami.