Neurohormonalna regulacja ustroju polega na współdziałaniu ze sobą dwóch ściśle związanych i współzależnych układów: nerwowego i hormonalnego. Hormony wpływają na różnicowanie, dojrzewanie i funkcjonowanie całego układu nerwowego i to już na poziomie genetycznie uwarunkowanych reakcji.

W przekazywaniu informacji pomiędzy komórkami nerwowymi istotną rolę odgrywają substancje chemiczne, zwane neuroregulatorami. Dzielimy je na tak zwane przekaźniki nerwowe (neurotransmitery) i modulatory nerwowe (neuromodulatory). Pierwsze z nich charakteryzują się tym, że wywierają swój wpływ bezpośrednio na połączenia międzykomórkowe, tak zwane synapsy, Neuroregulatory powstają w komórkach przedsynaptycznych, z nich są uwalniane, do nich z powrotem przyjmowane, w nich magazynowane i enzymatycznie inaktywowane. Oddziałują one na specyficzne dla nich przed- i postsynaptyczne receptory. Najważniejszymi przedstawicielami tych związków są: dopamina, noradrenalina, adrenalina, tyramina, fenyloetyloamina, serotonina, melatonina, tryptamina, acetylocholina, histamina, a także tak proste aminokwasy, jak glicyna, kwas asparaginowy i kwas glutaminowy.

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Acta sanctorum - dzieje (żywoty) świętych.


Jestem zwolennikiem zwyczaju, który każe mężczyźnie całować kobietę w rękę. Od czegoś przecież trzeba zacząć. Sacha Guitry


Aequum est, ut quis participavit lucrum, participet et damnum - słuszne jest, by ten kto uczestniczy w zysku, uczestniczył też w stracie.