Neurohormonalna regulacja ustroju polega na współdziałaniu ze sobą dwóch ściśle związanych i współzależnych układów: nerwowego i hormonalnego. Hormony wpływają na różnicowanie, dojrzewanie i funkcjonowanie całego układu nerwowego i to już na poziomie genetycznie uwarunkowanych reakcji.

W przekazywaniu informacji pomiędzy komórkami nerwowymi istotną rolę odgrywają substancje chemiczne, zwane neuroregulatorami. Dzielimy je na tak zwane przekaźniki nerwowe (neurotransmitery) i modulatory nerwowe (neuromodulatory). Pierwsze z nich charakteryzują się tym, że wywierają swój wpływ bezpośrednio na połączenia międzykomórkowe, tak zwane synapsy, Neuroregulatory powstają w komórkach przedsynaptycznych, z nich są uwalniane, do nich z powrotem przyjmowane, w nich magazynowane i enzymatycznie inaktywowane. Oddziałują one na specyficzne dla nich przed- i postsynaptyczne receptory. Najważniejszymi przedstawicielami tych związków są: dopamina, noradrenalina, adrenalina, tyramina, fenyloetyloamina, serotonina, melatonina, tryptamina, acetylocholina, histamina, a także tak proste aminokwasy, jak glicyna, kwas asparaginowy i kwas glutaminowy.

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Ad paters - (dosł. do ojców) udać się (pójść) do ojców; wybrać się na tamten świat; umrzeć


Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób "twórcą siebie samego". Jan Paweł II (Karol Wojtyła, ur. 1920)


Im bardziej skorumpowane państwo, tym więcej praw.