Niepłodność kobieca, a więc niemożność zajścia w ciążę w okresie dojrzałości płciowej, jest dowodem, że istnieje przeszkoda udaremniająca połączenie się plemnika z jajkiem, a chociaż jest tylko jednym z objawów schorzenia lub nieprawidłowości żeńskich narządów rodnych, ma dla lekarza specjalisty ogromne znaczenie.

Jeśli przyjmiemy, że prawie w 70% ogólnej liczby bezdzietnych małżeństw wina braku potomstwa leży po stronie kobiety (Rosner, St. Schwarz), że przyczyny kobiecej niepłodności są różnorodne, pragnienie macierzyństwa u wielu jednostek bardzo silne, a wyniki leczenia często niepewne, to łatwo zrozumieć, dlaczego w praktyce ginekologicznej objaw ten odgrjwa tak ważną rolę.

Bez względu na to, czy przyczyną niepłodności jest brak jajeczkowania lub przeszkoda w wędrówce jaja, czy też przeszkoda w wędrówce plemników – w większości przypadków możemy stwierdzić pewne zmiany organiczne, które tłumaczą nam patogenezę tego typowego „schorzenia objawowego“.

Nie można jednak zaprzeczyć, że niepłodność bywa również następstwem zaburzeń, zależnych od czynników natury psychicznej i nerwowej. Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że schorzenia lub wady rozwojowa sromu i pochwy- mogą być przyczyną niepłodności kobiecej, gdyż często utrudniają spółkowanie. Odnosi się to przede wszystkim do wad rozwojowych, z których na pierwszym miejscu trzeba wymienić kobiece obojnactwo rzekome, zmiany dotyczące błony dziewiczej oraz zarośnięcie pochwy.

Zarośnięcie pochwy i błony dziewiczej-tak wrodzone, jak i nabyte-jest bezwzględną przyczyną niepłodności tylko w przypadkach zupełnego zamknięcia światła przewodu płciowego. Zwężenia pochwy, blizny u wejścia do niej, zbyt gruba błona dziewicza oraz pochwica mogą stanowić tylko czasową lub względną przyczynę kobiecej niepłodności, utrudniają bowiem spółkowanie i wędrówkę plemników, ale nie wyłączają zajścia w ciążę. Zmiany zapalne w obrębie dolnego odcinka kanału rodnego rzadko wywołują niepłodność i to tylko wówczas, kiedy w następstwie owrzodzeń w przebiegu pewnych chorób zakaźnych (błonica, płonica, rzeżączka) przychodzi do zrośnięcia się małych i dużych warg sromowych. Nowotwory sromu oraz guzy w okolicy wejścia do pochwy mogą stanowić tylko względną przyczynę kobiecej niepłodności.

Dodaj Komentarz

Powiedzenia

Istnieją na świecie ludzie, którzy niezdolni są unieść się nawet cal wyżej, a chcą budować na ruinach innych. Giuseppe Giusti


Miłość nigdy nie staje na przeszkodzie temu, kto pragnie żyć Własną Legendą. Jeśli się tak dzieje, znaczy to, że nie była to miłość prawdziwa, miłość, która przemawia Językiem Wszechświata. Paulo Coelho


Gdy jesteś szczęśliwy - nie bądź pyszny, gdy jesteś biedny - nie upokarzaj się. Kleobulos