Obraz kliniczny choroby może przypominać lekki lub średnio-ciężki dur brzuszny. Początek duru rzekomego jest przeważnie nagły, z szybkim wzrostem gorączki i wymiotami. Przeważnie już we wczesnym okresie występują wolne stolce, cuchnące, często z obfitą ilością śluzu. Wcześnie również zjawia się obrzmienie śledziony oraz różyczka, która zwykle bywa obfitsza niż w durzę. Krzywa temperatury podobna jest do właściwej dla duru brzusznego z tą jednak różnicą, że gorączka szybciej narasta, gwałtowniej spada, a cały okres gorączkowy jest znacznie krótszy. Na wardze zjawia się dość często opryszczka (herpes lahialis). W przebiegu klinicznym duru rzekomego u dzieci wyróżnia się cztery postacie

(Glanzmann, Langer): 1) postać durowa z mniej lub więcej zaznaczonymi objawami nerwowymi (zamroczenie, drgawki, objawy oponowe), ze znacznym obrzmieniem śledziony, obfitą różyczką i rozwolnieniem

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Jeden kuperek kaczy - a tylu podrywaczy... Jan Sztaudynger


Ale nim doszedł do ostatniego wiersza, zrozumiał już, że nigdy nie wyjdzie z tego pokoju, gdyż powiedziane było, że miasto zwierciadeł (. . . ) zmiecione będzie przez wiatr i wygnane z pamięci ludzi w chwili, gdy Aureliano Babilonia skończy odcyfrowywać pergaminy, i że wszystko, co w nich spisano, niepowtarzalne jest od wieków i na wieki, bo plemiona skazane na sto lat samotności nie mają już drugiej szansy na ziemi. Paulo Coelho


Milczenie stało się jego mową ojczystą. Oliver Goldsmith