Obraz kliniczny choroby może przypominać lekki lub średnio-ciężki dur brzuszny. Początek duru rzekomego jest przeważnie nagły, z szybkim wzrostem gorączki i wymiotami. Przeważnie już we wczesnym okresie występują wolne stolce, cuchnące, często z obfitą ilością śluzu. Wcześnie również zjawia się obrzmienie śledziony oraz różyczka, która zwykle bywa obfitsza niż w durzę. Krzywa temperatury podobna jest do właściwej dla duru brzusznego z tą jednak różnicą, że gorączka szybciej narasta, gwałtowniej spada, a cały okres gorączkowy jest znacznie krótszy. Na wardze zjawia się dość często opryszczka (herpes lahialis). W przebiegu klinicznym duru rzekomego u dzieci wyróżnia się cztery postacie

(Glanzmann, Langer): 1) postać durowa z mniej lub więcej zaznaczonymi objawami nerwowymi (zamroczenie, drgawki, objawy oponowe), ze znacznym obrzmieniem śledziony, obfitą różyczką i rozwolnieniem

Dodaj Komentarz