Częstość występowania i nasilenie odczynów poslonecznych, powstałych w wyniku skojarzonego działania substancji światłouczulających i światła, zależy od wielu czynników:

– 1) właściwości fotouczulających samego związku, jego stężenia, częstości stosowania, sposobu podania oraz okresu, który upłynął między podaniem danego preparatu a ekspozycją na światło,

– 2) częstości i długości czasu ekspozycji na promieniowanie świetlne, aktywującego dany środek, jak również od stopnia natężenia tego promieniowania,

Sulfonamidy: sulfanilamid, sulfapirydyna, sulfatiazol, sulfa- dimidyna, sulfaguanidyna, sulfafurazol Leki przeciwbakteryjne

Pochodne sulfonylomocznika: karbutamid, tolbutamid, chlorpropamid Leki przeciwcukrzycowe

Chlorowcowe pochodne tiazydów: hydrochlorotiazyd, chlorotiazyd Furosemid Leki odwadniające, obniżające ciśnienie

Pochodne fenotiazyny: chloropromazyna, proinetazyna, pekazyna, pro- mazyna, tiorydazyna, trifluoperazyna Anksjolityki, leki przeclwhista- minowe. Stosowane są TÓwnież zewnętrznie

Pochodne tetracykliny: demetylochlorotetracyklina, chlorotetracyktina, oksytetracyklina, doksycyklina, kwas nalidyk- Szeroki zakres działania prze- ciwbakteryjnego. Stosowane również zewnętrznie

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Dobre życie przypada w udziale tym, którzy się o nie starają. Lew Tołstoj


Czyżby to miłość zapukała / do mego nieczułego, skutego lodem serca? / Jeszcze nigdy nie czułam tego co teraz / Gdy patrzę na ciebie / Boję się, bo nie wiem co będzie / Moje życie nagle się odmienia / Wiem, że muszę żyć / Dla ciebie. Deville


Najlepiej człowiek prosi, kiedy dziękuje. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)