Wiek szkolny obojętno- 7—11 lat początek dojrzewania płciowy płciowego

Okres dojrzewania płcio 11—16 lat zakończenie rozwoju wego płciowego

Wiek młodzieńczy

Wiek młodzieńczy 16—19 lat zakończenie rozrostu organizmu. Okres płodowy. Chociaż okres ten jest krótki, płód w tym okresie rozwija się nadzwyczaj szybko. Płód rozwija się z organizmu mikroskopijnie małego do organizmu ważącego 3—4 kg i mającego w przybliżeniu 5-0 cm długości. Jest to bez wątpienia szybki okres rozwoju człowieka, obejmujący wszystkie struktury ciała.

Okres noworodkowy. Okres ten charakteryzuję tzw. plateau, to jest pewien zastój w rozwoju organizmu. Pojawia się on w tym czasie, kiedy następuje całkowite przystosowanie się organizmu do nowego środowiska, to jest do warunków znajdujących się na zewnątrz organizmu matki. W ten sposób noworodek uczy się być samozależnym. W tym czasie wzrost większej części organizmu jest chwilowo zahamowany. Będzie on wznowiony wtedy, kiedy noworodek przystosuje się do nowego środowiska.

Dodaj Komentarz