Orgazmy nocne u kobiet są zawsze wynikiem stymulacji przez sny erotyczne, mimo że część kobiet ich nie pamięta po przebudzeniu się. Orgazmy nocne ze snami erotycznymi miewa (według Kinseya i wsp., 1953) 8% kobiet przed 20 rokiem życia, 15% przed 30 rokiem życia i 40% kobiet przed 50 rokiem życia. Występowanie nocnych orgazmów pojawia się najczęściej u rozwiedzionych lub owdowiałych kobiet (21 – 38% kobiet w wieku 21-50 lat), potem u mężatek (15-32% kobiet w wieku 21 – 50 lat), a następnie u panien (11 – 22% kobiet). U kobiet silnie wierzących i praktykujących odsetek ten jest nieco mniejszy. Zażycie narkotyków zwiększa częstotliwość nocnych orgazmów. Ogólna aktywność seksualna zdaje się nie wpływać na częstotliwość nocnych orgazmów. Kobiety z wieloma orgazmami uzyskanymi przez masturbację lub stosunki płciowe mają taką samą częstotliwość nocnych orgazmów jak kobiety o małej aktywności seksualnej.

Winokur, Guze i Pfeiffer (1959), przeprowadzając badania na 100 kobietach zdrowych, 50 cierpiących na nerwice i 50 z rozmaitymi stanami psychotycznymi, stwierdzili, że nocny orgazm występował u 6% kobiet zdrowych, u 36°/o cierpiących na nerwice i u 42% z zaburzeniami psychicznymi. Również i oni stwierdzili, że nocny orgazm występuje najczęściej u wdów i kobiet rozwiedzionych. Z moich badań (Imieliński, 1960) nad nocnym orgazmem u kobiet wynika, że zjawisko to występowało u 33,2% badanych studentek.

Dodaj Komentarz