Ostra biegunka może występować jako powikłanie leczenia antybiotykami (p. rozdz. 8). Ostre rzekomobłoniaste zapalenie jelit (enterocolitis pseudomembranacea) spotyka się po doustnym stosowaniu większości znanych antybiotyków – tetracyklin, linkomycyny, klindamycyny [33, 37]. Zmiany te powstają w wyniku nadmiernego rozwoju w obrębie jelit tych szczepów bakteryjnych, które są oporne w stosunku do stosowanych antybiotyków przy jednoczesnej likwidacji szczepów wrażliwych [9].

Po doustnym stosowaniu antybiotyków z grupy tetracyklin obserwowano zmiany zapalno-zanikowe błony śluzowej języka, przełyku, zaostrzenie choroby wrzodowej żoiądka oraz zmiany zapalne prostnicy. Objawy te występują zazwyczaj po kilku dniach stosowania tetracyklin i są następstwem zapalnego podrażnienia błon śluzowych przewodu pokarmowego.

Tetracykliny hamują działanie enzymów jelitowych i trzustkowych jak również rozwój flory jelitowej. Prowadzi to do nadkażenia drobnoustrojami tetracyklinoopornymi, a także grzybami, szczególnie drożdżami, oraz do niedoboru witamin z grupy B.

Dodaj Komentarz