Podwzgórze jest częścią międzymózgowia leżącą pod wzgórzem wzrokowym. W jego strukturze można wyróżnić niewielką ilość istoty rdzennej, co jest charakterystyczne dla ośrodkowego układu nerwowego wegetatywnego (autonomicznego), podobnie jak i dla nerwów obwodowych. Z punktu widzenia ewolucji warto zaznaczyć, że w przypadku podwzgórza istnieje największe podobieństwo anatomiczne i czynnościowe między ludźmi i zwierzętami większe niż w przypadku jakiejkolwiek innej części ośrodkowego układu nerwowego. Wegetatywne funkcje regulacyjne, spełniane przez podwzgórze, wykazują zadziwiające podobieństwo między ludźmi i zwierzętami, zwłaszcza zaś należącymi do rzędu Naczelnych.

Ośrodkowy układ nerwowy, którego częścią jest podwzgórze, jest układem neurohormonalnym, sprzężonym zwrotnie z efektorem, którym może być każda komórka, tkanka lub narząd. Wszystkie komórki nerwowe wykazują czynność wewnątrzwydzielniczą, mimo że wytwarzane przez nie substancje mają różne właściwości. Mogą to być neurohormony (hormony p ptydowe), wytwarzane w podwzgórzu i oddziałujące na przysadkę mózgową przede wszystkim jednak są to specyficzne mediatory (acetylocholina, aminy biogenne itp.), które wydzielane są przez wszystkie komórki nerwowe i które działają wprawdzie krótko, lecz szybko i precyzyjnie. Z tego wynika, że ośrodkowy układ nerwowy nie ogranicza się tylko do przekazywania informacji do komórek gruczołowych układu hormonalnego, lecz w nim samym – pod wpływem tych informacji – dochodzi do wydzielania specyficznych substancji. Zagadnienia te szczegółowo opisane są w rozdziale napisanym przez Rudolfa Klimka.

Dodaj Komentarz