Etiologia [4, 8t lir 12], Niedobór magnezu w organizmie może być następstwem: a) niedostatecznej podaży (np. przy długotrwałym odżywianiu pozajelitowym płynami bezmagnezowymi), b) nadmiernej utraty magnezu przez przewód pokarmowy (np. u chorych z polekowym zespołem wadliwego wchłaniania lub trawienia magnez zawarty w pokarmach wydala się z kałem w postaci mydeł magnezowych), c) nadmiernej' utraty magnezu przez nerki (saluretyki, chlorek amonowy, aldosteron, hormony tarczycy oraz parathormon zwiększają wydalanie magnezu przez nerki). Również przy przedawkowaniu witaminy D dochodzi do nadmiernej utraty magnezu z moczem.

Patogeneza. Magnez jest ważnym aktywatorem wielu enzymów, szczególnie glikolitycznych. Ponadto ma istotny wpływ na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej, antagonizując działanie wapnia. Dlatego też niedobory magnezu głównie manifestują się zmienioną czynnością układu nerwowego i mięśni szkieletowych.

Obraz kliniczny. Charakteryzuje się wzmożoną pobudliwością nerwową i psychiczną, napadami tężyczki, drżeniem mięśniowym, uogólnionymi skurczami toniczno-klonicznymi, ruchami atetotycznymi, dodatnimi objawami Chvosteka i Trousseau oraz zmianami psychicznymi (stany depresji, lękowe, splątania). Badaniem elektrokardiograficznym stwierdza się obniżenie odcinka ST i odwrócenie fali T w odprowadzeniach przed- sercowych.

Dodaj Komentarz

Linki
    System reklamy Test
Linki
Powiedzenia

Ludzie przychodzą i odchodzą, a ty nie przywiązujesz do tego większej wagi. Lecz kiedy przychodzi przyjaciel, w twoim życiu wschodzi słońce, powietrze staje się rześkie, kwiaty zakwitają, niebo się rozjaśnia, a noc staje się głębsza. Cała ziemia się ożywia i nawet ptaki śpiewają radośniej. M. J. Savage


"Ojcze nasz" składa się z 56 słów, Deklaracja Niepodległości - z 300, a ostatnio ogłoszone rozporządzenie rządu w sprawie cen jarzyn - z 26. 911 słów. Bill Widnall


Jeżeli jest coś, czego można zawsze pragnąć i niekiedy osiągnąć, to jest tym ludzka czułość. Albert Camus