Wśród potrzeb psychicznych małego dziecka szczególne znaczenie mają potrzeba bezpieczeństwa i potrzeba kontaktu emocjonalnego. Pozostają one w ścisłym związku ze sobą, ponieważ dziecko czuje się bezpieczne wówczas, jeśli zaspokajana jest jego potrzeba kontaktu emocjonalnego. Tzw. choroba sieroca małego dziecka (lub zespół hospitaliza- cyjny) powstaje wskutek silnej frustracji tych dwóch potrzeb i może w szczególnie dramatycznych okolicznościach doprowadzić do wyniszczenia organizmu i śmierci (Bielicka i Olechnowicz, 1966). Tego rodzaju przypadki zdarzają się obecnie bardzo rzadko, ale, niestety, epizody choroby sierocej są udziałem wielu jeszcze dzieci. Jest to w dzisiejszych warunkach sieroctwo społeczne, a więc takie, kiedy biologiczni rodzice żyją, ale wykazują niedostateczne zainteresowanie dzieckiem, wyrażone głównie obojętnością emocjonalną, a nawet wrogością (Dollard i Miller, 1967). Przewlekła frustracja potrzeb emocjonalnych dziecka daje w rezultacie poważne i charakteryzujące się dużą trwałością zaburzenia w sferze emocjonalnej, pojawiające się także w wieku dojrzałym w dwóch typowych postaciach. Jedną z nich jest to, co K. Horney (1959) nazwała „neurotycznym głodem miłości”, a więc ustawicznym poszukiwaniem akceptacji emocjonalnej, przy niemożności uzyskania pełnej satysfakcji w tym zakresie. Drugą formą jest zaburzenie sfery emocjonalnej polegające na niezdolności do przeżywania emocji złożonych, określonych niekiedy mianem uczuć wyższych (miłość, litość, syntonia itp.). Ponieważ defekt ten występuje wraz z zaburzeniami funkcjonowania społecznego, kwalifikowany jest najczęściej do zespołu zaburzeń socjopatycznych (Zawadzki, 1959). Jest rzeczą zrozumiałą, że oba te typy zaburzeń emocjonalnych w istotny sposób zakłócają funkcjonowanie erotyczne, powodując poważne trudności lub wręcz niemożność nawiązania i utrzymania trwałego związku partnerskiego.

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Na obczyźnie tyle rzeczy mi się nie podoba, że czuję się prawie jak w domu.


Mędrzec jest mędrcem tylko dlatego, że kocha. Zaś głupiec jest głupcem, bo wydaje mu się, że miłość zrozumiał. Paulo Coelho


Najgłupsza kobieta może kierować mądrym mężczyzną, ale trzeba bardzo mądrej kobiety, by pokierować głupcem. Rudyard Kipling (1865-1936)