Ważnym czynnikiem w prawidłowym pielęgnowaniu niemowlęcia jest zachowanie doskonałego spokoju. Im młodsze dziecko, tym większy musi być spokój. Zbyt głośne rozmowy, hałasy dochodzące z ulic, radio, głośne zamykanie drzwi itp. mogą być przyczyną ustawicznego niepokoju dziecka. Te szkodliwe bodźce mogą ujemnie zadziałać na korę mózgową, co w wyniku może doprowadzić do zaburzeń w prawidłowej czynności narządów wewnętrznych.

Poza karmieniem, przewijaniem i kąpaniem nie należy dziecka w ciągu dnia niczym niepokoić. Wszelkie noszenie, huśtanie są czynnikami szkodliwymi, gdyż wyprowadzają dziecko z jego wrodzonej równowagi, a uczą złych nawyków. Krzyk lub płacz dziecka zawsze dowodzi, że jest ono z czegoś niezadowolone, a przyczyną tego może być:

– a) oddanie stolca lub moczu,

– b) głód lub pragnienie,

– c) zbyt ciepłe nakrycie, przegrzanie,

– d) hałasy pochodzące z zewnątrz,

– e) pewne nieprawidłowości w trawieniu, jak silne wzdęcie, odbijanie,

– f) choroba dziecka.

Higiena dziecka chorego

Lekarz powinien zorientować się, co jest przyczyną krzyku dziecka i usunąć ją.

Higiena dziecka chorego. Higienie dziecka chorego należy poświęcić szczególnie dużo uwagi, ponieważ przestrzeganie jak najlepszych warunków higienicznych w okresie choroby w dużej mierze przyczynia się do lepszego przetrwania choroby i szybszego zdrowienia.

Dodaj Komentarz

Linki
    System reklamy Test
Linki
Powiedzenia

Inaudita causa quamquam damnari aequitatis ratio non patitur - poczucie słuszności nie pozwala na skazanie kogokolwiek bez wysłuchania jego sprawy.


Można nie kochać cię - i żyć, Ale nie można owocować. Wisława Szymborska (ur. 1923)


Człowiek, tak jak nie może sam siebie stworzyć, tak nie może sam siebie uszczęśliwić. Święty Augustyn (354-430)