Prawidłowe wykonanie skutecznej laminektomii zależy od odpowiedniego wyposażenia, w skład którego wchodzi: 1) specjalna lampa głowowa, gdyż zwykła lampa bezcieniowa nie oświetla bocznego zachyłku, czyli najczęstszego miejsca patologii krążka międzykręgowego 2) powiększające 2-4-krotnie okulary, bez których niełatwo jest uniknąć uszkodzenia wewnątrzkanałowego naczyń. Szczególnie chodzi o oszczędzenie naczyń przebiegających na grzbietowej i bocznej powierzchni nerwu (uszkodzenie tych naczyń powoduje upośledzenie ukrwienia i wewnątrznerwowe zwłóknienia) 3) rama umożliwiająca ułożenie chorego w zmo-dyfikowanej pozycji kolanowej w celu odbarczenia brzucha i zmniejszenia krwawienia.

Należy wyraźnie stwierdzić, że wiek nie stanowi przeciwwskazania do operacji. Chociaż zabieg wykonuje się z reguły w ułożeniu na brzuchu, to można go także przeprowadzić w ułożeniu na boku. Chorego można uruchomić wcześnie i opuszczenie łóżka po upływie już 24-48 godzin skutecznie chroni przed powikłaniami.

Dodaj Komentarz

Linki
Linki
Powiedzenia

Jeśli jakiś problem jest przyczyną wielu posiedzeń, to w końcu posiedzenia te stają się ważniejsze od samego problemu. Prawo Hendricksona


Etiam latrones suis legibus parent - i zbóje mają swoje prawa; także rozbójnicy są posłuszni swoim prawom. Cyceron


Jesteśmy niewolnikami wskazówek zegara, więźniami kalendarzy, gońcami kont bankowych. Jean Anouilh