– a) Odczyn Aschheima i Zondeka. Doświadczenia ostatnich lat doprowadziły do wykrycia tzw. hormonów płciowych wytwarzanych przez jądra i jajniki (hormony rujowe, hormon ciałka żółtego, testoidy) oraz do wykazania łączności między gruczołami płciowymi a przednim piatem przysadki mózgowej. Związek ten polega na okresowym oddziaływaniu na jajniki tzw. hormonów gonadotropowych (tylakentryna, metakentryna i prolaktyna), powstających w przednim płacie przysadki mózgowej. Hormony rujowe i hormon ciałka żółtego oddziałują z kolei w czasie dojrzewania pęcherzyka Graafa oraz wytwarzania się ciałka żółtego na śluzówkę macicy. W związku z tym miesiączka, jako zjawisko biologiczne właściwe każdej kobiecie dojrzałej płciowo, okazała się ściśle złączona z procesami fizjologicznymi, zachodzącymi w jajniku, którego hormony decydują o zmianach w śluzówce macicy (ściśle biorąc jej trzonu), mających określony charakter i poprzedzających zawsze pojawienie się miesiączki. Zagadnienie to czysto teoretyczne nabrało praktycznego znaczenia z chwilą wykrycia metod umożliwiających oznaczanie ilości hormonów płciowych i dawek ich użytych do doświadczeń oraz zbadanie pewnych właściwości tak chemicznych, jak biologicznych tych hormonów. Pociągnęło to za sobą określenie dokładnej budowy chemicznej tych ciał, które w lecznictwie chorób kobiecych odgrywają dziś dużą rolę.

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Miernotę należy popierać - o własnych siłach daleko nie zajdzie. Władysław Piekarski


Czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym ok. od nas nie różni. Hugo Kołłątaj (1750 - 1812)


... czasem, gdy morze bardzo jest rozhukane, woła coś na nich wśród nocy i ciemności po nazwisku. Jeżeli nieskończoność morska może tak wołać, to być może, że gdy się człowiek zestarzeje, woła także na niego i inna nieskończoność, jeszcze ciemniejsza i bardziej tajemnicza, a im jest bardziej zmęczony życiem, tym milsze są mu te nawoływania. Ale, by ich słuchać, trzeba ciszy. Gabriel Garcia Marquez