Z analiz pośrednich i cząstkowych można określić tendencje i nieprawidłowości, które leżą u podstaw nadmiernego zużycia antybiotyków. Eickhoff [5] podaje, że 25 – 35% hospitalizowanych chorych codziennie otrzymuje któryś z antybiotyków lub kilka jednocześnie.

Mc Gowan i Finland [6] dokonali analizy zużycia antybiotyków w latach 1964, 1967, 1970 i 1973 w Boston City Hospital, Wynika z niej, że procent chorych otrzymujących co najmniej jeden z antybiotyków wynosi! odpowiednio 26, 27, 34 i 36%. Z przeglądu dotyczącego 1973 r. wynika, że tylko u 76% chorych otrzymujących antybiotyki wykazano istnienie czynnego procesu zakaźnego. Z opracowań Schecklera i Bennetta [18] dokonanych na podstawie analiz zużycia antybiotyków w 7 szpita- lach USA w latach 1967- 1969 wynika, że ponad 30% chorych otrzymywało 1 lub kilka antybiotyków, ale tytko u 38% tych chorych podczas podawania leku można było potwierdzić istnienie zakażenia.

W 1973 r. Kunin i wsp. [11] przedstawili wyniki analizy zużycia antybiotyków przez okres 3 miesięcy na oddziałach chirurgicznych i niechi- rurgicznych jednego ze szpitali w Wirginii. Grupa specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych wspólnie z lekarzami z innych oddziałów oceniała zużycie antybiotyków pod kątem ich właściwego lub niewłaściwego zastosowania. W okresie tym 27% chorych z oddziałów niechirurgicz- nych i 29% chorych z oddziałów chirurgicznych otrzymywało antybiotyki. Spośród tych ostatnich chorych 58% otrzymywało antybiotyki ze wskazań profilaktycznych. Na jednym z oddziałów niechirurgicznych z tych samych wskazań antybiotyki otrzymywało 6%. Podawanie antybiotyków oceniano jako niewłaściwe wówczas, gdy:

– 1) bardziej wskazane byłoby zastosowanie innego leku,

– 2) dawka stosowanego antybiotyku była niewłaściwa,

– 3) zastosowanie jakiegokolwiek antybiotyku lub chemioterapeutyku było nieuzasadnione.

Dodaj Komentarz