Stosowanie promieni radu – nawet w przypadkach beznadziejnych – przynosi jednak dużą ulgę chorej przez zatrzymanie krwawień i zmniejszenie się bólów, jeśli więc nie ma innego przeciwwskazania, można niekiedy uciec się do tej metody jako jedynie właściwej po wyłączeniu zabiegu operacyjnego, tym bardziej źe jak pouczają statystyki ogłoszone w ostatnim czasie przez zakłady zajmujące się tym zagadnieniem, pewna liczba przypadków, nawet zaniedbanych, zostaje wyleczona przy umiejętnym zastosowaniu terapii promieniami X i radu.

Ponieważ trwałe wyniki napromieniania otrzymujemy przede wszystkim w przypadkach raka macicy, które równie dobrze nadają się do operacji, i ponieważ nawet najdokładniejsze napromienianie nie wyłącza możliwości zachowania się ognisk nowotworowych, które uniknęły działania promieni gamma, zabieg operacyjny, jako metoda lecznicza z wyboru w terapii raka macicy, utrzymuje się wciąż nawet w krajach rozporządzających dużą ilością radu i znakomitymi zakładami dla stosowania energii promienistej, umożliwia bowiem naoczne oględziny zawartości jamy brzusznej i zorientowanie się w anatomicznych miejscowych warunkach. Wielu chirurgów stosuje również napromienianie (rentgeno- terapię) jako metodę dopełniającą leczenie operacyjne, po wykonaniu odpowiedniego zabiegu chirurgicznego (patrz leczenie raka szyjki macicy).

Rad i jego sole mają tę wyższość naci promieniami X, że można wprowadzić je do środka guza w odpowiednio sporządzonych rureczkach lub igłach i stworzyć nawet kilka ognisk promieniowania.

Bez względu na technikę i sposób stosowania radu – a w tej dziedzinie nauka poczyniła w ostatnich latach ogromne postępy – metoda ta wymaga zachowania przepisów aseptyki, aby nie spowodować zakażeń wtórnych, mogących być przyczyną przykrych, a nawet groźnych powikłań.

Dawkowanie promieni radu, technika jego stosowania oraz łączenie ich w celach leczniczych z rentgenoterapią zależy w dużej mierze od doświadczenia i wyników uzyskanych przez poszczególne zakłady lecznicze, których dane statystyczne różnią się niekiedy między sobą bardzo znacznie (patrz leczenie raka szyjki macicy).

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Człowiek uczy się mówić bardzo wcześnie, milczeć - bardzo późno. Przysłowie żydowskie


Kobiety serce zanadto jest małe, Aby tak wiele objąć w sobie mogło; Jej miłość można nazwać apetytem Tam serce niczym, wszystkim podniebienie - Miłość tę kończy przesyt i odraza. W. Szekspir


Ludzkość kocha dramaty rzeczywiste, a nie wymyślone. Henri Bergson