Stosowanie promieni radu – nawet w przypadkach beznadziejnych – przynosi jednak dużą ulgę chorej przez zatrzymanie krwawień i zmniejszenie się bólów, jeśli więc nie ma innego przeciwwskazania, można niekiedy uciec się do tej metody jako jedynie właściwej po wyłączeniu zabiegu operacyjnego, tym bardziej źe jak pouczają statystyki ogłoszone w ostatnim czasie przez zakłady zajmujące się tym zagadnieniem, pewna liczba przypadków, nawet zaniedbanych, zostaje wyleczona przy umiejętnym zastosowaniu terapii promieniami X i radu.

Ponieważ trwałe wyniki napromieniania otrzymujemy przede wszystkim w przypadkach raka macicy, które równie dobrze nadają się do operacji, i ponieważ nawet najdokładniejsze napromienianie nie wyłącza możliwości zachowania się ognisk nowotworowych, które uniknęły działania promieni gamma, zabieg operacyjny, jako metoda lecznicza z wyboru w terapii raka macicy, utrzymuje się wciąż nawet w krajach rozporządzających dużą ilością radu i znakomitymi zakładami dla stosowania energii promienistej, umożliwia bowiem naoczne oględziny zawartości jamy brzusznej i zorientowanie się w anatomicznych miejscowych warunkach. Wielu chirurgów stosuje również napromienianie (rentgeno- terapię) jako metodę dopełniającą leczenie operacyjne, po wykonaniu odpowiedniego zabiegu chirurgicznego (patrz leczenie raka szyjki macicy).

Rad i jego sole mają tę wyższość naci promieniami X, że można wprowadzić je do środka guza w odpowiednio sporządzonych rureczkach lub igłach i stworzyć nawet kilka ognisk promieniowania.

Bez względu na technikę i sposób stosowania radu – a w tej dziedzinie nauka poczyniła w ostatnich latach ogromne postępy – metoda ta wymaga zachowania przepisów aseptyki, aby nie spowodować zakażeń wtórnych, mogących być przyczyną przykrych, a nawet groźnych powikłań.

Dawkowanie promieni radu, technika jego stosowania oraz łączenie ich w celach leczniczych z rentgenoterapią zależy w dużej mierze od doświadczenia i wyników uzyskanych przez poszczególne zakłady lecznicze, których dane statystyczne różnią się niekiedy między sobą bardzo znacznie (patrz leczenie raka szyjki macicy).

Dodaj Komentarz