Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania LBA jest rozwinięta niewydolność krążenia. Jeżeli u chorych z wydoinym układem krążenia w przebiegu leczenia LBA wystąpią objawy niedomogi serca, to lek należy odstawić jako prawdopodobną przyczynę [723, 949],

LBA, z wyjątkiem kardiowybiórczo działających: atenololu, acebuto- lołu, metoproiolu, praktololu, nie należy stosować u chorych z dychawicą oskrzelową, z przewlekłym spastycznym nieżytem oskrzeli i w zaawansowanej rozedmie pluć. Przy konieczności podawania kardiowybiórczych LBA u tych chorych należy zachować dużą ostrożność i podawać je zawsze i lekami roszerzającymi oskrzela, np. z grupy p-sympatykomimetyków. Mięśnie oskrzelowe mają bowiem adrenergiczne receptory p2, których pobudzenie powoduje rozkurcz oskrzeli, a ich zablokowanie uniemożliwia funkcjonowanie tego ważkiego dla czynności oddechowej mechanizmu, U osób zdrowych LBA nie wywołuje z reguły niepokojących zaburzeń oddechowych, u chorych z dychawicą oskrzelową zmniejsza się natomiast objętość wydechowa oraz pojawia się duszność [251, 558, 575, 665, 828, 988],

Wiele przeprowadzonych ostatnio badań klinicznych pozwoliło na ustalenie, że LBA mające wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną w mniejszym stopniu zwiększają opór w drogach oddechowych, niż LBA nie mające tej właściwości [104, 342, 754], Dlatego też u chorych w przebiegu kurczowego zapalenia oskrzeli, w przewlekłych chorobach płuc z odczynem bronchospastycznym stwarzają większe bezpieczeństwo terapii, W tych przypadkach poleca się również labetaiol, który poprzez właściwości a-adrenolityczne nie pogarsza wentylacyjnej funkcji płuc [639, 915],

Dodaj Komentarz

Linki
Linki
Powiedzenia

Dla kobiety seks ma na ogół tylko wtedy prawdziwą wartość, jeśli akt płciowy nie odbywa się w pustce uczuciowej; miłość jest najlepszą nauczycielką. Najwymyślniejsze nawet pozycje przy stosunku nie powodują u kobiety pełnej satysfakcji seksualnej, jeśli nie istnieje aura porozumienia z mężczyzną . Wanda Krzemińska, O kobiecie dwanaście rozdziałów


Jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy małych. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko. św. Augustyn


Głupi za całe mienie pokłonów nakupi. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)